Skal lage en utviklingsplan for alle skolebibliotek i Oslo kommune

29. november 2019
Høsten 2019 begynte Cathrine Bergan i ny stilling som fagansvarlig / prosjektmedarbeider for skolebibliotekutvikling i utdanningsetaten i Oslo kommune. Hun skal utvikle en ny utviklingsplan for skolebibliotekene i kommunen.

Hva betyr Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 for skolebibliotekene?

29. november 2019
Her får du en oversikt over områder i strategien som handler om skolebibliotek.