Skip to main content

Skolebibliotekassistenter

Flere skolebibliotek har ordninger for å engasjere elevene i bibliotekdriften. Enkelte oppretter stillinger som bibliotekassistenter eller skolebibliotekambassadør. Vi har samlet erfaringer fra tre skoler som har positive erfaringer med å la elevene få ansvar på biblioteket. 

Risør skole

Risør skole ligger på en liten høyde over den hvite trehusbebyggelsen i den lille sørlandsbyen. På skolen er det rundt 350 elever. Det siste året har utlånet på skolebiblioteket gått opp, og engasjementet for lesing har økt. Skolebibliotekar Erik Hageli Henriksen mener at dette skyldes økt elevmedvirkning gjennom skolebibliotekambassadørene som dette året har vært tilknyttet biblioteket.

Skolen lyste ut fem stillinger og fikk 25 søknader. Det er elever fra 6. og 7. klasse som er skolebibliotekambassadører. De har fått opplæring i Bibliofil og kan betjene utlån. Men det viktigste arbeidet de gjør, handler om litteraturformidling. Elvene får være med og bestemme hvilke bøker som skal kjøpes inn. De leser alle nye bøker først og presenterer disse bøkene videre for andre elever. De har vært med på å arrangere bokbad og intervjuet forfatteren Bjørn Ingvaldsen. De lager også fine bokutstillinger på biblioteket.

Vi møter de tre ambassadørene Nora, Mari og Annica. De forteller at de liker å rydde i bøker. De er også glade i å lage utstillinger på biblioteket, og de liker å hjelpe andre elever med å finne bøker. Etter at de har begynt som ambassadører, har de begynt å lese mer selv.

– Jeg synes rett og slett det har blitt gøyere å lese, sier Mari.

Erik mener at elevmedvirkning er den viktigste årsaken til at utlånet på biblioteket har gått opp den siste tiden, men han kan også fortelle om andre tiltak som har bidratt.

– En gang i semesteret pleier jeg å arrangere boller og bøker for lærerne på skolen. Da presenterer jeg nye bøker og serverer boller som jeg har bakt. Det at lærerne har kunnskap om hvilke bøker som er på biblioteket, er viktig for at de skal kunne anbefale videre, mener han.

Skolebibliotekar Erik Hageli Henriksen.

Tingsaker skole

Birgit Stallemo er skolebibliotekar ved Tingsaker skole i Lillesand. Hun har 5-10 bibliotekassistenter fra 7. trinn hvert år. På biblioteket henger det bilde av assistentene slik at de andre kan se hvem som er assistenter.

– Dette fører også til at de yngre elevene gjerne vil bli assistenter når de blir eldre, forteller hun.

Stillingene lyses ut, og elevene må skrive søknader. De elevene som har sendt søknad, blir innkalt på intervju.

– Vi legger vekt på hva elevene vil med å bli bibliotekassistenter. Dersom vi ser at de har et driv og vil noe, får de jobben. Noen forteller at de har lest for småsøsken hjemme og at de derfor har lyst. Andre forteller om at de har bibliotek på rommet hjemme som de har organisert i alfabetisk rekkefølge. Det er viktig at vi merker at de har noe å tilføre biblioteket, forteller Birgit.

 

Oppgaver for assistentene

Birgit har 20 prosent stilling som skolebibliotekar, men får gjort mye ved hjelp av bibliotekassistentene. En av oppgavene som assistentene har, er å lese høyt for 1. og 2. klassingene. Da velger de ut noen bøker som de liker selv, slik at de yngre elevene har noe å velge i. Så leser de høyt.

Skolebibliotekassistentene har ansvar for forskjellige arrangementer på biblioteket som åpning av fagbokuke. I år lagde de skuespill. De har også ryddeoppgaver og er inne ett storfriminutt i uka hver og rydder.

– Assistentene er veldig bevisste på hvilke hyller de har ansvar for å holde fine, og mange av dem legger ned utrulig mye arbeid for å få hyllene inviterende. Alle assistentene har egne hyller eller reoler som de ordner, forteller Birgit. 

– Dette er noe de gjør frivillig, understreker Birgit. Ellers stempler de nye bøker, og de er også med og velger ut hvilke bøker som skal kjøpes inn til biblioteket. 

 

Døgnåpen bok

Tingsaker skole var en av prosjektskolene i Program for skolebibliotekutvikling. Da fikk de midler til et nettsted der de legger ut digitale bokpresentasjoner. Dette er tilgjengelig for alle. Døgnåpen er et publiseringssted for tekster fra elevene, og biblioteket legger og ut nyheter om bøker, assistenter eller utstillingar. 

 

Assistentene er viktige for skolebiblioteket

Assistentene gjør mye nyttig arbeid. De er med og skaper liv på skolebiblioteket. Selv om det er en del arbeid med å lære dem opp og sette i gang arbeidet, så er de veldig viktig for skolebiblioteket. Det er også veldig populært å være assistent. Hun legger også til at det ikke bare er jenter som er assistenter.

– I år har jeg to gutter og i fjor hadde jeg fire.

 

Lesekorpset

– I år var det noen jenter som ikke ble plukket ut til å være assistenter, som ble veldig lei seg. Da startet jeg noe vi kaller for «Lesekorpset». Jentene fikk ansvaret for å lese for andreklassinger. Dette er veldig stas, også for andreklassingene som blir lest for av elevene som er eldre, forteller Birgit Stallemo.

Her er opplegget som Tingsaker skole har for lesekorpset.

«Takk for at du vil lese høyt for elevene i 2a. Hele klassen er på biblioteket fra kl.09.25 – 09.55. Lesekorpset henter elevene de skal lese for i klasserommet til klasse 2a kl.09.20. Dere har på forhånd funnet en billedbok som dere vil lese høyt for elevene. Finn dere en koselig plass der dere ikke blir forstyrret. Etter at dere har lest kan dere spørre om elevene har en biblioteksbok som skal leveres og dere kan hjelpe elevene med å låne en ny bok. Vi har bibliotektid frem til kl.10.40 så hvis dere trenger tid til etter lillefri så er det greit for oss. Resten av klassen pleier å være ferdig med boklån kl.09.55.Du ser om du trenger å bruke lillefri til dette. Tusen takk til LESEKORPSET!»

 

Spangereid skole

Spangereid skole har også en ordning med skolebibliotekassistenter. Skolebibliotekar Line Hansen Hjellup har laget en film om arbeidet som assistentene gjør.

Skolebibliotekassistent.

Se film fra Spangereid.

Forslag til oppgaver for elever på skolebiblioteket

  • Lese høyt for yngre elever
  • Lage bokutstillinger
  • Anbefale bøker
  • Lage digitale bokpresentasjoner
  • Skrive anbefalinger på kort som settes i bøkene på biblioteket
  • Være med og bestemme hvilke bøker som skal kjøpes inn
  • Få lese de nye bøkene først
  • Rydde i bøker
  • Registrere bøker
  • Være med og lage arrangementer på biblioteket som konkurranser og bokbad

Eksempel på søknadsskjema og arbeidsavtale fra Tingsaker skole

Søknadskjema

Tilsettingsbrev

Forskning om elevmedvirkning og leseengasjement

Flere studier har vist at når elever anbefaler bøker for hverandre, leser for hverandre og samtaler om litteratur, så øker også motivasjonen og engasjementet for lesing. Monica G. Mitchell gjennomførte en studie (Mitchell, 2018) der hun så på hva som skjedde når tiendeklassinger leste høyt for førsteklassinger. Hun kalte de møtene som oppsto, for lesemøter. Hun viser gjennom studien hvordan førsteklassingene hjelper tiendeklassingene til å få en rikere opplevelse med teksten gjennom samtalene som oppstår i lesemøtene. Det at elever leser høyt for hverandre, kan gi økt engasjement hos de som leser, og hos de som blir lest for. Litteraturdidaktikeren Åsmund Hennig skriver i boka Leselyst i klasserommet om studien at «Potensialet i slike lesemøter er svært stort, viser det seg, for å utvikle litterær leseferdighet hos både store og små, og det er en ordning som burde innføres på alle skoler» (Hennig, 2019, s. 125). Hennig legger også vekt på at det å ha tilgang til et rikt utvalg av tekster, få veiledning til å finne riktig bok og kunne velge fritt, er viktig for at en skal utvikle motivasjon og engasjement for lesing.

Tekst og bilder: Ingeborg Eidsvåg Fredwall

Litteratur

Hennig, Å. (2019). Leselyst i klasserommet. Oslo: Gyldendal

Mitchell, M.G. (2018). Lesemøtet som arena for utvikling av litterær kompetanse. Universitetet i Stavanger