Skip to main content

6. Skaff deg gode samarbeidspartnere

Ingeborg Eidsvåg Fredwall
Gode samarbeidspartnere er viktig for skolebibliotekaren.

I denne filmen får du se hvordan du kan samarbeide med elever, lærere og andre skolebibliotekarer i kommunen.

Vil du lese mer? Her er tips til relevant litteratur om emnet:

Hjellup, Line (red.) (2018): Skolebiblioteket. Læring og leseglede i grunnskolen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Malmberg, Sofia (2014). Bibliotekarien som medpedagog eller Varför sitter det ingen i lånedisken? BTJ Förlag

Malmberg, Sofia (2019). Struktur, men hur? BTJ Förlag