Skip to main content

2. Skap leselyst

egdemaster
Skolebibliotekaren er sentral i arbeidet med å utvikle et godt lesemiljø på skolen.

På skolebiblioteket kan skolebibliotekaren drive aktiv litteraturformidling gjennom utstillinger, ved at elever deler leseopplevelser med hverandre, ved å formidle litteratur til lærere og ved å tilby en relevant og engasjerende samling med litteratur. I denne filmen kan du lære mer om hvordan du kan legge til rette for at elevene kan utvikle leselyst.

 

Vil du lese mer? Her er tips til relevant litteratur om emnet:

Hennig, Å. (2018) Leselyst i klasserommet. Oslo: Gyldendal Akademisk

Önnerfält, K. (2020) Klaras läsprepp! Att främja läsning bland barn og unga. BTJ Förlag