Skip to main content

Litteratur og livsmeistring

20. juni 2023
I den nye læreplanen kom omgrepet livsmeistring inn som eit viktig aspekt gjennom eit av dei tre tverrfaglege tema.

Hva skal vi med skjønnlitteraturen i skolen?

15. juni 2021
Dette spørsmålet danner overskriften i Per Thomas Andersens artikkel i tidsskriftet Norsklæreren fra 2011. Artikkelen er basert på et foredrag […]

Skolebibliotekets tredje søyle – det psykososiale rommet

13. januar 2021
Det er ingen ny tanke at skolebiblioteket både skal være et godt sted å lære og å være, men gjennom mitt arbeid med å lage en skolebibliotekstandard for Osloskolen, så jeg hvor viktig det psykososiale aspektet er. Jeg vil derfor hevde at et velfungerende skolebibliotek består av tre søyler.

Skolebiblioteket på Grimstad ungdomsskole

19. oktober 2020
I dag gikk jeg i gangen på vei ned på biblioteket og passerte en gruppe elever. Den ene eleven kastet […]

Informasjonssøk og kildekritikk på timeplanen

09. mars 2020
En av lærerne som var tilstede i klasserommet til 7.trinn mens undervisningen i kildekritikk foregikk, uttrykte: «Dette er noe av det viktigste vi skal lære i år, kanskje det viktigste».

Skolebibliotek og litteraturformidling

24. februar 2020
Foreningen !les jobber aktivt og målretta for å gjøre litteratur innen ulike sjangre tilgjengelig for elever i norsk skole. Vi […]

Fagfornyinga, djupnelæring og evna til å stille gode spørsmål

13. desember 2019
Våren 2019 skreiv eg bacheloroppgåve i Skolebibliotekkunnskap 3: Informasjonskompetanse og leseutvikling. Gjennom studiet las eg mykje litteratur og forsking kring […]

Ett skolbibliotek att längta till

05. desember 2019
I tider då fejk news och trollfabriker skapar och förstärker politiska budskap med låg sanningshalt, är det särskilt viktigt att […]