Skip to main content

Hva er skolebibliotek.no?

Skolebibliotek.no er et nettsted for skolebibliotekarer, lærere og skoleledere i grunnskole og videregående opplæring. Universitetet i Agder (UiA), som også har landets eneste utdanning innen skolebibliotekkunnskap, har ansvaret for nettsiden, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Nettstedet skal være en ressursbank for skolebibliotekarer og gi innblikk i hva et skolebibliotek er og hva skolebibliotekarens rolle kan være.

Skolebibliotek.no er en sammenslåing og videreutvikling av nettstedene skolebibliotek.uia.no og informasjonskompetanse.no som ble opprettet i forbindelse med gjennomføringa av Program for skolebibliotekutvikling (2009–2013). UiA hadde ansvar for programmet, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Hva kan du finne på skolebibliotek.no?

Nettstedet er organisert etter skoleslag. Her finner du fagstoff som omhandler skolebibliotekets to hovedoppgaver – lesing og informasjonskomnpetanse – og sammenhengen mellom dem. Du finner også en del fagstoff om hvordan du kan drifte et skolebibliotek og eksempler på planer for skolebibliotek. 

Illustrasjonene som du finner på hovedsidene til nettstedet, er laget av Inger Lise Belsvik.

Redaksjon:
Ingeborg Eidsvåg Fredwall (ansvarlig redaktør)
Universitetet i Agder
ingeborg.e.fredwall[at]uia.no

 

Redaksjonsmedarbeider:

Solbjørg Tormodsdotter Nes

Universitetet i Agder