Skip to main content

5. Skap et innbydende rom for lesing

Ingeborg Eidsvåg Fredwall
Skolebiblioteket som rom kan spille en viktig rolle i skolens læringsmiljø

Det er viktig at skolebiblioteket innbyr til lesing, og at det er et godt sted å være for elevene. I denne filmen kan du lære mer om hvordan du kan lage et innbydende rom for lesing og hva elevene selv setter pris på ved skolebiblioteket.

 

Vil du lese mer? Her er tips til relevant litteratur om emnet:

Hoel, T., Rafste, E. T., Sætre, T. P. (2008). Opplevelse, oppdagelse, opplysning. Fagbok om skolebibliotek. Oslo: Biblioteksentralen

Hjellup, Line (red.) (2018): Skolebiblioteket. Læring og leseglede i grunnskolen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Rafste, E. T. (2001). Et sted å lære eller et sted å være?: en case-studie av elevers bruk og opplevelse av skolebiblioteket. Oslo: Unipub

Skaret, Anne (2018) «Det er egentlig yndlingsstedet mitt på skolen» i Ørjasæter og Skaret (red.) Litteraturformidlingens arenaer og praksiser. Oslo: Cappelen Damm Akademis