Skip to main content

Lærerplanen om informasjonskompetanse
i de ulike fag på ulike trinn

utforske og spørre
søke og finne
vurdere og velge
bruke informasjon og oppgi kilder
Kjerneelement Gjennom å reflektere over, tolke og kritisk vurdere ulike typer engelskspråklige tekster skal elevene tilegne seg språk og kunnskap om kultur og samfunn Elevene skal ta i bruk egnede strategier for å kommunisere muntlig og skriftlig i forskjellige situasjoner og ved å bruke ulike medier og kilder. Gjennom å reflektere over, tolke og kritisk vurdere ulike typer engelskspråklige tekster skal elevene tilegne seg språk og kunnskap om kultur og samfunn.
Å kunne lese Å kunne lese i engelsk er å forstå og reflektere over innhold i ulike typer tekster på papir og digitalt og skal bidra til leseglede og tilegnelse av språk. Det innebærer å lese og finne informasjon i sammensatte tekster med konkurrerende budskap og å bruke lesestrategier til å forstå eksplisitt og implisitt informasjon. Utviklingen av leseferdigheter i engelsk går fra å eksperimentere med språklyder, stavemønstre og stavelser til å lese varierte og komplekse tekster med flyt og forståelse og i stadig større grad kunne reflektere over og vurdere ulike typer tekster kritisk.
Digitale ferdigheter Utviklingen av digitale ferdigheter i engelsk går fra å utforske språket til å kunne samhandle med andre, skape tekster og tilegne seg kunnskap ved å innhente, utforske og kritisk vurdere informasjon fra ulike engelskspråklige kilder.
Å kunne skrive Å skrive handler om å planlegge, utforme og bearbeide tekster som kommuniserer, og å tilpasse språket til formål, mottaker og situasjon og velge egnede skrivestrategier.Det innebærer også å bruke ulike typer kilder på en kritisk og etterrettelig måte.
Kompetansemål etter 7. trinn - lese og lytte til engelskspråklige sakprosatekster og engelskspråklig barne- og ungdomslitteratur og skrive og samtale om innholdet - samtale om ulike kilders pålitelighet, og velge kilder til eget bruk - samtale om ulike kilders pålitelighet, og velge kilder til eget bruk
Kompetansemål etter 10. trinn - lese, diskutere og videreformidle innhold fra ulike typer tekster, inkludert selvvalgte tekster - lese sakprosatekster og vurdere hvor pålitelige kildene er - bruke kilder på en kritisk og etterrettelig måte
Kompetansemål etter vgs SP og YF - lese, diskutere og reflektere over innhold og virkemidler i ulike typer tekster, inkludert selvvalgte tekster - lese og sammenligne ulike sakprosatekster om samme emne fra forskjellige kilder og kritisk vurdere hvor pålitelige kildene er - bruke ulike kilder på en kritisk, hensiktsmessig og etterrettelig måte
 • Kjerneelement

  Utforske og spørre

  Gjennom å reflektere over, tolke og kritisk vurdere ulike typer engelskspråklige tekster skal elevene tilegne seg språk og kunnskap om kultur og samfunn

  Søke og finne

  Elevene skal ta i bruk egnede strategier for å kommunisere muntlig og skriftlig i forskjellige situasjoner og ved å bruke ulike medier og kilder.

  Vurdere og velge

  Gjennom å reflektere over, tolke og kritisk vurdere ulike typer engelskspråklige tekster skal elevene tilegne seg språk og kunnskap om kultur og samfunn.

  bruke informasjon og oppgi kilder

 • Å kunne lese

  Utforske og spørre

  Å kunne lese i engelsk er å forstå og reflektere over innhold i ulike typer tekster på papir og digitalt og skal bidra til leseglede og tilegnelse av språk.

  Søke og finne

  Det innebærer å lese og finne informasjon i sammensatte tekster med konkurrerende budskap og å bruke lesestrategier til å forstå eksplisitt og implisitt informasjon.

  Vurdere og velge

  Utviklingen av leseferdigheter i engelsk går fra å eksperimentere med språklyder, stavemønstre og stavelser til å lese varierte og komplekse tekster med flyt og forståelse og i stadig større grad kunne reflektere over og vurdere ulike typer tekster kritisk.

  bruke informasjon og oppgi kilder

 • Digitale ferdigheter

  Utforske og spørre

  Utviklingen av digitale ferdigheter i engelsk går fra å utforske språket til å kunne samhandle med andre, skape tekster og tilegne seg kunnskap ved å innhente, utforske og kritisk vurdere informasjon fra ulike engelskspråklige kilder.

  Søke og finne

  Vurdere og velge

  bruke informasjon og oppgi kilder

 • Å kunne skrive

  Utforske og spørre

  Søke og finne

  Vurdere og velge

  bruke informasjon og oppgi kilder

  Å skrive handler om å planlegge, utforme og bearbeide tekster som kommuniserer, og å tilpasse språket til formål, mottaker og situasjon og velge egnede skrivestrategier.Det innebærer også å bruke ulike typer kilder på en kritisk og etterrettelig måte.
 • Kompetansemål etter 7. trinn

  Utforske og spørre

  - lese og lytte til engelskspråklige sakprosatekster og engelskspråklig barne- og ungdomslitteratur og skrive og samtale om innholdet

  Søke og finne

  Vurdere og velge

  - samtale om ulike kilders pålitelighet, og velge kilder til eget bruk

  bruke informasjon og oppgi kilder

  - samtale om ulike kilders pålitelighet, og velge kilder til eget bruk
 • Kompetansemål etter 10. trinn

  Utforske og spørre

  - lese, diskutere og videreformidle innhold fra ulike typer tekster, inkludert selvvalgte tekster

  Søke og finne

  Vurdere og velge

  - lese sakprosatekster og vurdere hvor pålitelige kildene er

  bruke informasjon og oppgi kilder

  - bruke kilder på en kritisk og etterrettelig måte
 • Kompetansemål etter vgs SP og YF

  Utforske og spørre

  - lese, diskutere og reflektere over innhold og virkemidler i ulike typer tekster, inkludert selvvalgte tekster

  Søke og finne

  Vurdere og velge

  - lese og sammenligne ulike sakprosatekster om samme emne fra forskjellige kilder og kritisk vurdere hvor pålitelige kildene er

  bruke informasjon og oppgi kilder

  - bruke ulike kilder på en kritisk, hensiktsmessig og etterrettelig måte