Skip to main content

Lærerplanen om informasjonskompetanse
i de ulike fag på ulike trinn

utforske og spørre
søke og finne
vurdere og velge
bruke informasjon og oppgi kilder
Kjernelementer Elevene skal gjennom opplevelse, undring, utforsking og erfaring forstå verden omkring seg i et naturvitenskapelig perspektiv. Elevene skal forstå, skape og bruke teknologi, inkludert programmering og modellering, i arbeid med naturfag. (...) Elevene skal forstå teknologiske prinsipper og virkemåter. De skal vurdere hvordan teknologi kan bidra til løsninger, men også skape nye utfordringer.
Å kunne lese Å kunne lese i naturfag er å kunne forstå naturfaglige begreper, symboler, figurer og argumenter gjennom arbeid med naturfaglige tekster. Lesing i naturfag innebærer også å utforske, identifisere, tolke og bruke informasjon fra ulike teksttyper og vurdere kritisk hvordan naturvitenskapelig informasjon framstilles og brukes i argumenter. Utviklingen av å lese i naturfag går fra å finne og bruke informasjon i tekster til å forstå tekster med stadig flere fagbegreper, symboler, figurer, tabeller og implisitt informasjon. Lesing i naturfag innebærer også å utforske, identifisere, tolke og bruke informasjon fra ulike teksttyper og vurdere kritisk hvordan naturvitenskapelig informasjon framstilles og brukes i argumenter.
Digitale ferdigheter Digitale ferdigheter i naturfag er å kunne bruke digitale verktøy til å utforske, registrere, beregne, visualisere, programmere, modellere, dokumentere og publisere data fra forsøk, feltarbeid og andres studier. Digitale ferdigheter er også å bruke søkeverktøy, beherske søkestrategier, kritisk vurdere kilder og velge ut relevant informasjon om naturfaglige emner. Digitale ferdigheter er også å bruke søkeverktøy, beherske søkestrategier, kritisk vurdere kilder og velge ut relevant informasjon om naturfaglige emner. Utviklingen av digitale ferdigheter i naturfag går fra å kunne bruke enkle digitale verktøy til å i økende grad utvise selvstendighet og dømmekraft i valg og bruk av digitale verktøy og kilder.
Kompetansemål etter 2. trinn Undre seg, utforske, og lage spørsmål og knytte dette til egne eller andres erfaringer
Kompetansemål etter 4. trinn - undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar
Kompetansemål etter 7. trinn - stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar - skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn
Kompetansemål etter 10. trinn - stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar - gi eksempler på dagsaktuell forskning og drøfte hvordan ny kunnskap genereres gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterende kunnskap - analysere og bruke innsamlede data til å lage forklaringer, drøfte forklaringene i lys av relevant teori og vurdere kvaliteten på egne og andres utforskinger - gi eksempler på dagsaktuell forskning og drøfte hvordan ny kunnskap genereres gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterende kunnskap
Kompetansemål etter vgs studiespesialiserende - utforske en selvvalgt naturfaglig problemstilling, presentere funn og argumentere for valg av metoder
 • Kjernelementer

  Utforske og spørre

  Elevene skal gjennom opplevelse, undring, utforsking og erfaring forstå verden omkring seg i et naturvitenskapelig perspektiv.

  Søke og finne

  Elevene skal forstå, skape og bruke teknologi, inkludert programmering og modellering, i arbeid med naturfag. (...) Elevene skal forstå teknologiske prinsipper og virkemåter. De skal vurdere hvordan teknologi kan bidra til løsninger, men også skape nye utfordringer.

  Vurdere og velge

  bruke informasjon og oppgi kilder

 • Å kunne lese

  Utforske og spørre

  Å kunne lese i naturfag er å kunne forstå naturfaglige begreper, symboler, figurer og argumenter gjennom arbeid med naturfaglige tekster. Lesing i naturfag innebærer også å utforske, identifisere, tolke og bruke informasjon fra ulike teksttyper og vurdere kritisk hvordan naturvitenskapelig informasjon framstilles og brukes i argumenter.

  Søke og finne

  Utviklingen av å lese i naturfag går fra å finne og bruke informasjon i tekster til å forstå tekster med stadig flere fagbegreper, symboler, figurer, tabeller og implisitt informasjon.

  Vurdere og velge

  Lesing i naturfag innebærer også å utforske, identifisere, tolke og bruke informasjon fra ulike teksttyper og vurdere kritisk hvordan naturvitenskapelig informasjon framstilles og brukes i argumenter.

  bruke informasjon og oppgi kilder

 • Digitale ferdigheter

  Utforske og spørre

  Digitale ferdigheter i naturfag er å kunne bruke digitale verktøy til å utforske, registrere, beregne, visualisere, programmere, modellere, dokumentere og publisere data fra forsøk, feltarbeid og andres studier.

  Søke og finne

  Digitale ferdigheter er også å bruke søkeverktøy, beherske søkestrategier, kritisk vurdere kilder og velge ut relevant informasjon om naturfaglige emner.

  Vurdere og velge

  Digitale ferdigheter er også å bruke søkeverktøy, beherske søkestrategier, kritisk vurdere kilder og velge ut relevant informasjon om naturfaglige emner.

  bruke informasjon og oppgi kilder

  Utviklingen av digitale ferdigheter i naturfag går fra å kunne bruke enkle digitale verktøy til å i økende grad utvise selvstendighet og dømmekraft i valg og bruk av digitale verktøy og kilder.
 • Kompetansemål etter 2. trinn

  Utforske og spørre

  Undre seg, utforske, og lage spørsmål og knytte dette til egne eller andres erfaringer

  Søke og finne

  Vurdere og velge

  bruke informasjon og oppgi kilder

 • Kompetansemål etter 4. trinn

  Utforske og spørre

  - undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar

  Søke og finne

  Vurdere og velge

  bruke informasjon og oppgi kilder

 • Kompetansemål etter 7. trinn

  Utforske og spørre

  - stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar

  Søke og finne

  Vurdere og velge

  - skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn

  bruke informasjon og oppgi kilder

 • Kompetansemål etter 10. trinn

  Utforske og spørre

  - stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar

  Søke og finne

  - gi eksempler på dagsaktuell forskning og drøfte hvordan ny kunnskap genereres gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterende kunnskap

  Vurdere og velge

  - analysere og bruke innsamlede data til å lage forklaringer, drøfte forklaringene i lys av relevant teori og vurdere kvaliteten på egne og andres utforskinger - gi eksempler på dagsaktuell forskning og drøfte hvordan ny kunnskap genereres gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterende kunnskap

  bruke informasjon og oppgi kilder

 • Kompetansemål etter vgs studiespesialiserende

  Utforske og spørre

  - utforske en selvvalgt naturfaglig problemstilling, presentere funn og argumentere for valg av metoder

  Søke og finne

  Vurdere og velge

  bruke informasjon og oppgi kilder