Skip to main content

Informasjonskompetansetrapp

En av skolebibliotekets hovedoppgaver er å utvikle elevenes informasjonskompetanse. Det høres
jo fint ut, men hva er det du som skolebibliotekar skal arbeide med da? Enkelt forklart er det å
være informasjonskompetent knyttet til vår evne til å innhente, vurdere og bruke informasjon.

Det globale medie- og informasjonssamfunnet gir oss tilgang til et hav av informasjon, og en skolebibliotekar kan bruke sin
fagkompetanse til å gi elevene gode strategier til å navigere trygt og sikkert. Kanskje er uttrykk som kildekritikk,
litteratursøk, informasjonssøk, kildehenvisninger, sitatteknikk, referanseliste, etisk bruk av kilder, digital dømmekraft og
opphavsrett noe du er bedre kjent med? Dette er elementer som inngår i informasjonskompetanse i vid forstand, for begrepet
handler om søk og bruk av informasjon i egen kunnskapsdanning gjennom hele læreprosessen – fra en oppgave er gitt til den
er levert eller presentert og evaluert.

I tabellen under finner du en oversikt som viser hva informasjonskompetanse er i LK20. Oversikten er laget som en progresjonsplan som viser hvordan elevene kan utvikle informasjonskompetanse gjennom hele skoleløpet. Informasjonskompetanse er her forklart som en prosess med ulike faser. De fire fasene er:

1. Utforske og spørre

2. Søke og finne

3. Vurdere og velge

4. Bruke informasjon og oppgi kilder

Alle verbene her er hentet fra LK20.

Under alle fasene finner du en beskrivelse av læringsmål for eleven og forslag til hvordan skolebibliotekar i samarbeid med lærer kan arbeide. Progresjonsplanen er basert på mål fra LK20. Du finner også hvor i læreplanen målene er forankret under fanen «Hva sier lærerplanen».

2. trinn

utforske og spørre
søke og finne
vurdere og velge
bruke informasjon og oppgi kilder
Kjennetegn etter
2. trinn
- utforske, undre seg og lage faglige spørsmål knyttet til egne og andres erfaringer - bruke biblioteket - samtale om ulike kilder - bruke enkle lesestrategier - samtale om forskjellen på meninger og fakta, løgn og sannhet - snakke om hvor informasjon kommer fra - fortelle om enkel kildeinformasjon
Arbeidsoppgaver skolebibliotekar - gi en introduksjon til biblioteket og la elevene bli kjent med biblioteket - presentere bøker/lage bokkasser om ulike temaer for å vekke nysgjerrighet - hjelpe elevene til å finne litteratur om et ønsket tema tilpasset elevens lesekompetanse - finne frem eksempler på gode faktatekster - skolebibliotekaren modellerer hvordan enkel kildeinformasjon kan uttrykkes muntlig

4. trinn

utforske og spørre
søke og finne
vurdere og velge
bruke informasjon og oppgi kilder
Kjennetegn etter
4. trinn
- undre seg, lage faglige spørsmål og utforske disse for å finne svar alene og sammen med andre - velge bøker på bibliotek ut fra egne interesser - søke etter informasjon i ulike kilder - bruke lesestrategier målrettet på både analoge og digitale tekster - samtale om forskjellen på meninger og fakta i tekster - samtale om regler og normer for personvern og deling av informasjon - bruke informasjon skriftlig og muntlig i egne tekster - fortelle eller skrive ned kildeinformasjon
Arbeidsoppgaver skolebibliotekar - lære hvordan biblioteket er organisert, presentere bøker/lage bokkasser om ulike temaer for å vekke nysgjerrighet - veilede elever i å finne litteratur på biblioteket - vise hvordan en kan finne frem i fagbøker ved bruk av for eksempel innholdsfortegnelse og stikkordsregister - modellere enkle nettsøk og vise gode nettressurser tilpasset tema og lesekompetanse - gjøre elevene kjent med søkemotorers funksjonalitet, slik som autokorrektur og søkeforslag - skolebibliotekaren finner trykte og digitale eksempeltekster - skolebibliotekar modellerer enkle strategier for kildekritikk - skolebibliotekaren modellerer hvordan enkel kildeinformasjon kan uttrykkes skriftlig

7. trinn

utforske og spørre
søke og finne
vurdere og velge
bruke informasjon og oppgi kilder
Kjennetegn etter
7. trinn
- utforme spørsmål til undersøkelser av et faglig tema - søke i faglige kilder på bibliotek og digitalt - sammenligne ulike kilder - bruke lesetrategier tilpasset formålet - samtale om forskjellen på meninger, fakta og kommersielt budskap i tekster - vurdere kilder til bruk i egne tekster - bruke informasjon målrettet skriftlig og muntlig i egne tekster - kjenne til og reflektere over regler for personvern og opphavsrett - vise til kilder i egne tekster
Arbeidsoppgaver skolebibliotekar - veilede i bruk av bibliotekets samling og egnede digitale kilder knyttet til elevenes utforskende arbeid - veilede elevene i å omsette åpne spørsmål til egnede søketermer og hvordan bruke disse i kildesøk på bibliotek og digitalt - vise hvordan en kan finne frem i fagbøker ved bruk av for eksempel innholdsfortegnelse og stikkordsregister - gjøre elevene kjent med søkemotorers funksjonalitet, slik som autokorrektur og søkeforslag - skolebibliotekar viser forskjellen på reklame og algoritme-genererte treff i søkemotorers trefflister og veileder elever i strategier for kildekritikk - skolebibliotekar underviser i grunnleggende regler for personvern og opphavsrett - skolebibliotekar viser hvordan en kan sette opp en enkel kildeliste

10. trinn

utforske og spørre
søke og finne
vurdere og velge
bruke informasjon og oppgi kilder
Kjennetegn etter
10. trinn
- formulere problemstillinger og hypoteser knyttet til utforskinger av faglige temaer - identifisere og konkretisere et informasjonsbehov - bruke egnede søkestrategier for å finne og sammenligne informasjon om faglige emner - gjøre enkle søk i bibliotekets databaser og andre søkemotorer - reflektere over og velge egnede lesestrategier i informasjonssøkeprosessen - avgjøre om informasjon er pålitelig og egnet til formålet - se en sak fra flere sider - kjenne igjen argumentasjon og hvordan en tekst kan påvirke - vite forskjellen på meninger, fakta og påstander - ha kjennskap til hvordan algoritmer fungerer - markere sitater og oppgi kilder på en etterrettelig måte - reflektere over og følge regler for personvern og opphavsrett
Arbeidsoppgaver skolebibliotekar - gi innføring i metoder for undersøkende arbeid, og opplæring i digitale ressurser til bruk i undersøkende arbeid, for eksempel verktøy for spørreundersøkelser - veiledning i grunnleggende søketeknikker for å utvide og avgrense søk - undervise i gunnleggende forståelse av søkemotorer, søk i bibliotekets katalog og hvordan en konstruerer en søkestrategi og evaluerer denne - vise hvordan en kan bruke menyer på nettsider til å finne frem til informasjon - skolebibliotekar gir opplæring i hvordan trefflister genereres, hvordan algoritmer påvirker søketreff og hvordan eleven kan bruke kunnskapen til å kritisk lese trefflisten - skolebibliotekar veileder elever i ulike strategier for kildekritikk knyttet til relevans og kvalitet - skolebibliotekar underviser i grunnleggende regler for personvern og opphavsrett - skolebibliotekar viser hvordan en kan sette opp kilder i løpende tekst og kildeliste

Vg3

utforske og spørre
søke og finne
vurdere og velge
bruke informasjon og oppgi kilder
Kjennetegn etter
Vg3
- formulere konkrete faglige problemstillinger for selvstendig faglig utforskning - identifisere og avgrense et informasjonsbehov - søke selvstendig, målrettet og hensiktsmessig i bibliotekets databaser og andre søkemotorer - finne og sammenligne informasjon om faglige emner  - bruke formålstjenlige lesestrategier selvstendig og reflektert - ha en kritisk forståelse av hvordan algoritmer påvirker søkeresultater - vurdere ulike kilder på en kritisk og selvstendig måte - se en sak fra flere sider, kjenne igjen argumentasjon, og hvordan en tekst kan påvirke gjennom eksplisitt og implisitt informasjon - bruke ulike kilder på en etterrettelig måte ut fra regler om opphavsrett, personvern og normer for kildehenvisning
Arbeidsoppgaver skolebibliotekar - veilede i metoder for undersøkende arbeid og bruk av digitale ressurser i undersøkende arbeid - undervise og veilede i søkestrategier for å utvide og avgrense søk - vise flere måter å finne informasjon på, for eksempel ved å finne kilder via andre kilder - undervise og veilede i bruk av tilgjengelige databaser og søkemotorer for å fremme elevenes selvstendige informasjonssøking - vise hvordan en kan bruke menyer på nettsider til å finne frem til informasjon - skolebibliotekar gir opplæring i hvordan trefflister genereres, hvordan algoritmer påvirker søketreff og skaper filterbobler og hvordan eleven kan bruke kunnskapen til å kritisk lese trefflisten - skolebibliotekar veileder elever i ulike strategier for kildekritikk knyttet til relevans og kvalitet - skolebibliotekar gir opplæring i hvordan trefflister genereres, hvordan algoritmer påvirker søketreff og skaper filterbobler og hvordan eleven kan bruke kunnskapen til å kritisk lese trefflisten - skolebibliotekar veileder elever i ulike strategier for kildekritikk knyttet til relevans og kvalitet

2. trinn

 • Kjennetegn etter 2. trinn

  Utforske og spørre

  - utforske, undre seg og lage faglige spørsmål knyttet til egne og andres erfaringer

  Søke og finne

  - bruke biblioteket - samtale om ulike kilder - bruke enkle lesestrategier

  Vurdere og velge

  - samtale om forskjellen på meninger og fakta, løgn og sannhet

  bruke informasjon og oppgi kilder

  - snakke om hvor informasjon kommer fra - fortelle om enkel kildeinformasjon
 • Arbeidsoppgaver skolebibliotekar

  Utforske og spørre

  - gi en introduksjon til biblioteket og la elevene bli kjent med biblioteket - presentere bøker/lage bokkasser om ulike temaer for å vekke nysgjerrighet

  Søke og finne

  - hjelpe elevene til å finne litteratur om et ønsket tema tilpasset elevens lesekompetanse

  Vurdere og velge

  - finne frem eksempler på gode faktatekster

  bruke informasjon og oppgi kilder

  - skolebibliotekaren modellerer hvordan enkel kildeinformasjon kan uttrykkes muntlig

4. trinn

 • Kjennetegn etter 4. trinn

  Utforske og spørre

  - undre seg, lage faglige spørsmål og utforske disse for å finne svar alene og sammen med andre

  Søke og finne

  - velge bøker på bibliotek ut fra egne interesser - søke etter informasjon i ulike kilder - bruke lesestrategier målrettet på både analoge og digitale tekster

  Vurdere og velge

  - samtale om forskjellen på meninger og fakta i tekster - samtale om regler og normer for personvern og deling av informasjon

  bruke informasjon og oppgi kilder

  - bruke informasjon skriftlig og muntlig i egne tekster - fortelle eller skrive ned kildeinformasjon
 • Arbeidsoppgaver skolebibliotekar

  Utforske og spørre

  - lære hvordan biblioteket er organisert, presentere bøker/lage bokkasser om ulike temaer for å vekke nysgjerrighet

  Søke og finne

  - veilede elever i å finne litteratur på biblioteket - vise hvordan en kan finne frem i fagbøker ved bruk av for eksempel innholdsfortegnelse og stikkordsregister - modellere enkle nettsøk og vise gode nettressurser tilpasset tema og lesekompetanse - gjøre elevene kjent med søkemotorers funksjonalitet, slik som autokorrektur og søkeforslag

  Vurdere og velge

  - skolebibliotekaren finner trykte og digitale eksempeltekster - skolebibliotekar modellerer enkle strategier for kildekritikk

  bruke informasjon og oppgi kilder

  - skolebibliotekaren modellerer hvordan enkel kildeinformasjon kan uttrykkes skriftlig

7. trinn

 • Kjennetegn etter 7. trinn

  Utforske og spørre

  - utforme spørsmål til undersøkelser av et faglig tema

  Søke og finne

  - søke i faglige kilder på bibliotek og digitalt - sammenligne ulike kilder - bruke lesetrategier tilpasset formålet

  Vurdere og velge

  - samtale om forskjellen på meninger, fakta og kommersielt budskap i tekster - vurdere kilder til bruk i egne tekster

  bruke informasjon og oppgi kilder

  - bruke informasjon målrettet skriftlig og muntlig i egne tekster - kjenne til og reflektere over regler for personvern og opphavsrett - vise til kilder i egne tekster
 • Arbeidsoppgaver skolebibliotekar

  Utforske og spørre

  - veilede i bruk av bibliotekets samling og egnede digitale kilder knyttet til elevenes utforskende arbeid

  Søke og finne

  - veilede elevene i å omsette åpne spørsmål til egnede søketermer og hvordan bruke disse i kildesøk på bibliotek og digitalt - vise hvordan en kan finne frem i fagbøker ved bruk av for eksempel innholdsfortegnelse og stikkordsregister - gjøre elevene kjent med søkemotorers funksjonalitet, slik som autokorrektur og søkeforslag

  Vurdere og velge

  - skolebibliotekar viser forskjellen på reklame og algoritme-genererte treff i søkemotorers trefflister og veileder elever i strategier for kildekritikk

  bruke informasjon og oppgi kilder

  - skolebibliotekar underviser i grunnleggende regler for personvern og opphavsrett - skolebibliotekar viser hvordan en kan sette opp en enkel kildeliste

10. trinn

 • Kjennetegn etter 10. trinn

  Utforske og spørre

  - formulere problemstillinger og hypoteser knyttet til utforskinger av faglige temaer - identifisere og konkretisere et informasjonsbehov

  Søke og finne

  - bruke egnede søkestrategier for å finne og sammenligne informasjon om faglige emner - gjøre enkle søk i bibliotekets databaser og andre søkemotorer - reflektere over og velge egnede lesestrategier i informasjonssøkeprosessen

  Vurdere og velge

  - avgjøre om informasjon er pålitelig og egnet til formålet - se en sak fra flere sider - kjenne igjen argumentasjon og hvordan en tekst kan påvirke - vite forskjellen på meninger, fakta og påstander - ha kjennskap til hvordan algoritmer fungerer

  bruke informasjon og oppgi kilder

  - markere sitater og oppgi kilder på en etterrettelig måte - reflektere over og følge regler for personvern og opphavsrett
 • Arbeidsoppgaver skolebibliotekar

  Utforske og spørre

  - gi innføring i metoder for undersøkende arbeid, og opplæring i digitale ressurser til bruk i undersøkende arbeid, for eksempel verktøy for spørreundersøkelser

  Søke og finne

  - veiledning i grunnleggende søketeknikker for å utvide og avgrense søk - undervise i gunnleggende forståelse av søkemotorer, søk i bibliotekets katalog og hvordan en konstruerer en søkestrategi og evaluerer denne - vise hvordan en kan bruke menyer på nettsider til å finne frem til informasjon

  Vurdere og velge

  - skolebibliotekar gir opplæring i hvordan trefflister genereres, hvordan algoritmer påvirker søketreff og hvordan eleven kan bruke kunnskapen til å kritisk lese trefflisten - skolebibliotekar veileder elever i ulike strategier for kildekritikk knyttet til relevans og kvalitet

  bruke informasjon og oppgi kilder

  - skolebibliotekar underviser i grunnleggende regler for personvern og opphavsrett - skolebibliotekar viser hvordan en kan sette opp kilder i løpende tekst og kildeliste

Vg3

 • Kjennetegn etter Vg3

  Utforske og spørre

  - formulere konkrete faglige problemstillinger for selvstendig faglig utforskning - identifisere og avgrense et informasjonsbehov

  Søke og finne

  - søke selvstendig, målrettet og hensiktsmessig i bibliotekets databaser og andre søkemotorer - finne og sammenligne informasjon om faglige emner  - bruke formålstjenlige lesestrategier selvstendig og reflektert - ha en kritisk forståelse av hvordan algoritmer påvirker søkeresultater

  Vurdere og velge

  - vurdere ulike kilder på en kritisk og selvstendig måte - se en sak fra flere sider, kjenne igjen argumentasjon, og hvordan en tekst kan påvirke gjennom eksplisitt og implisitt informasjon

  bruke informasjon og oppgi kilder

  - bruke ulike kilder på en etterrettelig måte ut fra regler om opphavsrett, personvern og normer for kildehenvisning
 • Arbeidsoppgaver skolebibliotekar

  Utforske og spørre

  - veilede i metoder for undersøkende arbeid og bruk av digitale ressurser i undersøkende arbeid

  Søke og finne

  - undervise og veilede i søkestrategier for å utvide og avgrense søk - vise flere måter å finne informasjon på, for eksempel ved å finne kilder via andre kilder - undervise og veilede i bruk av tilgjengelige databaser og søkemotorer for å fremme elevenes selvstendige informasjonssøking - vise hvordan en kan bruke menyer på nettsider til å finne frem til informasjon

  Vurdere og velge

  - skolebibliotekar gir opplæring i hvordan trefflister genereres, hvordan algoritmer påvirker søketreff og skaper filterbobler og hvordan eleven kan bruke kunnskapen til å kritisk lese trefflisten - skolebibliotekar veileder elever i ulike strategier for kildekritikk knyttet til relevans og kvalitet

  bruke informasjon og oppgi kilder

  - skolebibliotekar gir opplæring i hvordan trefflister genereres, hvordan algoritmer påvirker søketreff og skaper filterbobler og hvordan eleven kan bruke kunnskapen til å kritisk lese trefflisten - skolebibliotekar veileder elever i ulike strategier for kildekritikk knyttet til relevans og kvalitet