Skip to main content

Lærerplanen om informasjonskompetanse
i de ulike fag på ulike trinn

utforske og spørre
søke og finne
vurdere og velge
bruke informasjon og oppgi kilder
Kjerneelementer Lese tekster for å oppleve, bli engasjert, undre seg, lære og få innsikt i andre menneskers tanker og livsbetingelse. Utforske og reflektere over skjønnnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk. Norskfaget bygger på et utvidet tekstbegrep. Dette innebærer at elevene skal lese og oppleve tekster som kombinerer ulike uttrykksformer, tanker og livsbetingelse. Elevene skal kunne reflektere kritisk over hva slags påvirkningskraft og troverdighet tekster har. De skal kunne bruke og variere språklige og retoriske virkemidler hensiktsmessig i egne muntlige og skriftlige tekster.
Å kunne skrive Å kunne skrive i norsk er å kunne uttrykke seg i et bredt utvalg skjønnlitterære og sakpregede sjangre. Å skrive er også en måte å utvikle og strukturere tanker på og en metode for å lære. Utviklingen av å kunne skrive i norsk går fra den grunnleggende skriveopplæringen til å planlegge, utforme og bearbeide tekster i ulike sjangre og tilpasset formål, medium og mottaker.
Å kunne lese Å kunne lese i norsk innebærer å lese både på papir og digitalt. Det innebærer å kunne lese og reflektere over skjønnlitteratur og sakprosa, å beherske lesestrategier tilpasset formålet med lesingen og å kunne vurdere tekster kritisk. Lesing i norsk innebærer også å lese sammensatte tekster som kan inneholde skrift, bilder, tegninger, tall og andre uttrykksformer. Det innebærer å kunne lese og reflektere over skjønnlitteratur og sakprosa, å beherske lesestrategier tilpasset formålet med lesingen og å kunne vurdere tekster kritisk.
Digitale ferdigheter Å kunne finne, vurdere og bruke digitale kilder i arbeid med tekst. Utviklingen innebærer også å vise en stadig større grad av selvstendighet og dømmekraft i valg og bruk av digitale kilder. Utviklingen av digitale ferdigheter i norsk går fra å lage enkle sammensatte tekster til å planlegge, utvikle og redigere sammensatte tekster basert på kunnskap om hvordan de forskjellige uttrykksformene virker sammen. Utviklingen innebærer også å vise en stadig større grad av selvstendighet og dømmekraft i valg og bruk av digitale kilder.
Kompetansemål etter 2. trinn - lese og lytte til fortellinger, eventyr, sangtekster, faktabøker og andre tekster på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og samtale om hva tekstene betyr for eleven - velge bøker fra bibliotek ut fra egne interesser og leseferdigheter - samtale om forskjellen mellom meninger og fakta i tekster - lage tekster som kombinerer skrift med bilder
Kompetansemål etter 4. trinn - lese og lytte til fortellinger, eventyr, sangtekster, faktabøker og andre tekster på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og samtale om hva tekstene betyr for eleven - velge bøker fra bibliotek ut fra egne interesser og leseferdigheter - samtale om forskjellen mellom meninger og fakta i tekster - lage tekster som kombinerer skrift med bilder
Kompetansemål etter 7. trinn - lytte til og samtale om skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk - orientere seg i faglige kilder på bibliotek og digitalt. - lese med sammenheng og forståelse på papir og digitalt og bruke enkle strategier for leseforståelse - vurdere hvor pålitelige kilder er - samtale om og beskrive hvordan ord vi bruker, kan påvirke andre - vise til kilder i egne tekster - lage tekster som kombinerer skrift med bilder
Kompetansemål etter 10. trinn - lese skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og reflektere over tekstenes formål, innhold, sjangertrekk og virkemidler - beskrive og reflektere over egen bruk av lesestrategier i lesing av skjønnlitteratur og sakprosa - lese skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og reflektere over tekstenes formål, innhold, sjangertrekk og virkemidler - bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster
Kompetansemål etter vgs YF - orientere seg i fagllitteratur fra eget yrkesfaglig område for å finne, kombinere og vurdere relevant informasjon - bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte - bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte
Kompetansemål etter vgs SP - skrive fagartikler som greier ut om og drøfter norskfaglige eller tverrfaglige temaer - bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte - bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte
 • Kjerneelementer

  Utforske og spørre

  Lese tekster for å oppleve, bli engasjert, undre seg, lære og få innsikt i andre menneskers tanker og livsbetingelse. Utforske og reflektere over skjønnnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk.

  Søke og finne

  Norskfaget bygger på et utvidet tekstbegrep. Dette innebærer at elevene skal lese og oppleve tekster som kombinerer ulike uttrykksformer, tanker og livsbetingelse.

  Vurdere og velge

  Elevene skal kunne reflektere kritisk over hva slags påvirkningskraft og troverdighet tekster har.

  bruke informasjon og oppgi kilder

  De skal kunne bruke og variere språklige og retoriske virkemidler hensiktsmessig i egne muntlige og skriftlige tekster.
 • Å kunne skrive

  Utforske og spørre

  Å kunne skrive i norsk er å kunne uttrykke seg i et bredt utvalg skjønnlitterære og sakpregede sjangre. Å skrive er også en måte å utvikle og strukturere tanker på og en metode for å lære.

  Søke og finne

  Vurdere og velge

  bruke informasjon og oppgi kilder

  Utviklingen av å kunne skrive i norsk går fra den grunnleggende skriveopplæringen til å planlegge, utforme og bearbeide tekster i ulike sjangre og tilpasset formål, medium og mottaker.
 • Å kunne lese

  Utforske og spørre

  Å kunne lese i norsk innebærer å lese både på papir og digitalt.

  Søke og finne

  Det innebærer å kunne lese og reflektere over skjønnlitteratur og sakprosa, å beherske lesestrategier tilpasset formålet med lesingen og å kunne vurdere tekster kritisk. Lesing i norsk innebærer også å lese sammensatte tekster som kan inneholde skrift, bilder, tegninger, tall og andre uttrykksformer.

  Vurdere og velge

  Det innebærer å kunne lese og reflektere over skjønnlitteratur og sakprosa, å beherske lesestrategier tilpasset formålet med lesingen og å kunne vurdere tekster kritisk.

  bruke informasjon og oppgi kilder

 • Digitale ferdigheter

  Utforske og spørre

  Søke og finne

  Å kunne finne, vurdere og bruke digitale kilder i arbeid med tekst.

  Vurdere og velge

  Utviklingen innebærer også å vise en stadig større grad av selvstendighet og dømmekraft i valg og bruk av digitale kilder.

  bruke informasjon og oppgi kilder

  Utviklingen av digitale ferdigheter i norsk går fra å lage enkle sammensatte tekster til å planlegge, utvikle og redigere sammensatte tekster basert på kunnskap om hvordan de forskjellige uttrykksformene virker sammen. Utviklingen innebærer også å vise en stadig større grad av selvstendighet og dømmekraft i valg og bruk av digitale kilder.
 • Kompetansemål etter 2. trinn

  Utforske og spørre

  - lese og lytte til fortellinger, eventyr, sangtekster, faktabøker og andre tekster på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og samtale om hva tekstene betyr for eleven

  Søke og finne

  - velge bøker fra bibliotek ut fra egne interesser og leseferdigheter

  Vurdere og velge

  - samtale om forskjellen mellom meninger og fakta i tekster

  bruke informasjon og oppgi kilder

  - lage tekster som kombinerer skrift med bilder
 • Kompetansemål etter 4. trinn

  Utforske og spørre

  - lese og lytte til fortellinger, eventyr, sangtekster, faktabøker og andre tekster på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og samtale om hva tekstene betyr for eleven

  Søke og finne

  - velge bøker fra bibliotek ut fra egne interesser og leseferdigheter

  Vurdere og velge

  - samtale om forskjellen mellom meninger og fakta i tekster

  bruke informasjon og oppgi kilder

  - lage tekster som kombinerer skrift med bilder
 • Kompetansemål etter 7. trinn

  Utforske og spørre

  - lytte til og samtale om skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk

  Søke og finne

  - orientere seg i faglige kilder på bibliotek og digitalt. - lese med sammenheng og forståelse på papir og digitalt og bruke enkle strategier for leseforståelse

  Vurdere og velge

  - vurdere hvor pålitelige kilder er - samtale om og beskrive hvordan ord vi bruker, kan påvirke andre

  bruke informasjon og oppgi kilder

  - vise til kilder i egne tekster - lage tekster som kombinerer skrift med bilder
 • Kompetansemål etter 10. trinn

  Utforske og spørre

  - lese skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og reflektere over tekstenes formål, innhold, sjangertrekk og virkemidler

  Søke og finne

  - beskrive og reflektere over egen bruk av lesestrategier i lesing av skjønnlitteratur og sakprosa

  Vurdere og velge

  - lese skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og reflektere over tekstenes formål, innhold, sjangertrekk og virkemidler

  bruke informasjon og oppgi kilder

  - bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster
 • Kompetansemål etter vgs YF

  Utforske og spørre

  Søke og finne

  - orientere seg i fagllitteratur fra eget yrkesfaglig område for å finne, kombinere og vurdere relevant informasjon

  Vurdere og velge

  - bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte

  bruke informasjon og oppgi kilder

  - bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte
 • Kompetansemål etter vgs SP

  Utforske og spørre

  - skrive fagartikler som greier ut om og drøfter norskfaglige eller tverrfaglige temaer

  Søke og finne

  Vurdere og velge

  - bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte

  bruke informasjon og oppgi kilder

  - bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte