Skip to main content
Hentet fra skolebibliotekstandarden i Oslo

Døme på kommunale planar for skulebibliotek

For at skulebiblioteket skal fungere som ein integrert del av skulen sitt pedagogiske arbeid, er det viktig at bruk av skulebiblioteket som læringsarena, er skrive inn i dei pedagogiske planane for skulen. Her finn du ei rekkje døme på kommunale planar. 

Døme på leseplanar og planar for skulebibliotek

Døme på samarbeidsavtalar mellom folkebibliotek og skulebibliotek