Skip to main content

Podkaster og presentasjoner fra Skolebibliotekkonferansen 2019

Lytt til podkaster fra Skolebibliotekkonferansen 2019. Her vil du også finne presentasjoner fra foredragene.

Partnerskap mellom lærere og bibliotekarer

Førsteamanuensis Thomas Eri snakker her om partnerskap mellom lærer og skolebibliotekar. Du finner også en powerpoint fra presentasjonen.

Hva er fagfornyelsen, og hva kan skolebiblioteket bidra med?

Førstelektor Christian Bjerke som har ledet læreplangruppa i norsk, snakker om fagfornyelsen og hva skolebiblioteket kan bidra med. Du finner også en powerpoint fra presentasjonen.

Leselyst på boks

Skolebibliotekar Line Hansen Hjellup fra Spangereid snakker her om prosjektet «Leselyst på boks» som Spangereid kommune har hatt i samarbeid med folkebiblioteket. Du finner også en powerpoint fra presentasjon.

Verdier i Anne-Cath. Vestlys bøker

Universitetslektor og forfatter Agnes-Margrethe Bjorvand forteller om verdier i Anne-Cath. Vestlys forfatterskap. Hun leser blant annet teksten Barnetimen for de voksne.

Hva rører seg på skolebibliotekfeltet nasjonalt?

Anne Kristin Larsen fra Utdanningsdirektoratet snakker om nasjonale satsinger på skolebibliotekfeltet. Du finner også en powerpoint fra presentasjon.

Aksjon skolebibliotek

Ann Berit Hulthin som er generalsekretær i Norsk bibliotekforening, snakker om Aksjon skolebibliotek, en aksjon som har arbeidet for at skolebibliotek skal få en sterkere stilling i den norsk skolen. Du finner også en powerpoint fra presentasjon.

Gutter, gaming og lesing

Førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, Lisbeth Brevik, snakker her om forskning hun har gjort om gutter som gamer.

Skolebiblioteket i framtidens digitale skole

Dette er en samtale om skolebibliotekets plass i framtidens skole. I panelet er Kristin Eidet Robstad som er oppvekstdirektør i Kristiansand komme, Hege Ose som er rektor på Karuss skole, Thomas Eri som er forsker, Stig Elvis Furset som er bibliotekar. Samtalen ledes av Ingeborg Eidsvåg Fredwall som er universitetslektor ved UiA.

Det var der jeg begynte å like å lese

Førsteamanuensis Anne Skaret snakket om et forskningsprosjekt hun har arbeidet med, om litteraturformidling på et skolebiblioteket. Foredraget er basert på en artikkel hun har skrevet med tittelen; «Det er egentlig yndlingsstedet mitt på skolen». Du finner en powerpoint fra foredraget.