Skip to main content

1. Jobb målrettet etter pedagogiske planer

egdemaster
Gode planer for skolebibliotek kan bidra til å synliggjøre skolebiblioteket som en læringsarena på skolen.

Det er derfor viktig å utarbeide gode planer som konkretiserer hvordan skolebiblioteket kan brukes. I denne filmen kan du lære mer om hvordan du kan gjøre dette.

Vi har samlet en rekke eksempler på kommunale planer for skolebibliotek og lokale leseplaner her.

 

Vil du lese mer? Her er tips til fagbøker om emnet:

Hjellup, L. H. (2018) Skolebiblioteket – læring og leseglede i grunnskolen, Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Hoel, T. Rafste, E. Sætre T.P. (2008) Oppdagelse, opplevelse, opplysning. Oslo: Biblioteksentralen

Malmberg, S. og Graner, T. (2014) Bibliotekaren som medpedagog eller Varför sitter det ingen i lånedisken? BTJ Förlag