Skip to main content

Internasjonale dokumenter om skolebibliotek

IFLA som står for Internasjonal Federation of Library Associations and Institutions, er en internasjonal organisasjon for bibliotekene. Organisasjonen har utviklet retningslinjer for skolebibliotek og et skolebibliotekmanifest i samarbeid med UNESCO. 

 

«Skolebiblioteket formidler informasjon og tanker som er avgjørende for å kunne fungere i dagens informasjons- og kunnskapsbaserte samfunn. Skolebiblioteket gir elevene de ferdigheter som er nødvendig for livslang læring og utvikling av fantasien, og gjør dem i stand til å ta sitt ansvar som medborgere.» Slik innledes IFLA og UNESCOs skolebibliotekmanifest. 

Her finner du UNESCOs/IFLAs skolebibliotekmanifest i norsk oversettelse.

IFLA har også utviklet retningslinjer for skolebibliotek. retningslinjer for skolebibliotek.

Se også IFLAs nettside for mer informasjon. IFLA arrangerer blant annet internasjonale konferanser.