Internasjonale dokumenter om skolebibliotek

IFLA som står for Internasjonal Federation of Library Associations and Institutions, er en internasjonal organisasjon for bibliotekene. Organisasjonen har utviklet retningslinjer for skolebibliotek og et skolebibliotekmanifest i samarbeid med UNESCO. 

 

«Skolebiblioteket formidler informasjon og tanker som er avgjørende for å kunne fungere i dagens informasjons- og kunnskapsbaserte samfunn. Skolebiblioteket gir elevene de ferdigheter som er nødvendig for livslang læring og utvikling av fantasien, og gjør dem i stand til å ta sitt ansvar som medborgere.» Slik innledes IFLA og UNESCOs skolebibliotekmanifest. 

Her finner du UNESCOs/IFLAs skolebibliotekmanifest i norsk oversettelse.

IFLA har også utviklet retningslinjer for skolebibliotek. retningslinjer for skolebibliotek.

Se også IFLAs nettside for mer informasjon. IFLA arrangerer blant annet internasjonale konferanser.