Skip to main content

4. Tilby ny og aktuell litteratur

Ingeborg Eidsvåg Fredwall
Skolebiblioteket bør tilby et bredt utvalg av barne- og ungdomslitteratur.

Skolebibliotekets samling er et viktig ansvarsområde for skolebibliotekaren. Samlingen skal være aktuell og bidra til utforsking og skape leselyst. I denne filmen får du tips til hvordan du kan holde samlingen oppdatert og relevant for elever og lærere.

Her kan du lese mer om hvordan du kan holde deg oppdatert på ny barne- og ungdomslitteratur.
Vil du lese mer? Her er tips til relevant litteratur om emnet:

Hennig, Å. (2018) Leselyst i klasserommet. Oslo: Gyldendal Akademisk

Hjellup, L.H. (2018) Skolebiblioteket