Skip to main content

Informasjonssøk og kildekritikk på timeplanen

Av Marit Anita Johansen

 

Våren 2019 tok jeg kontakt med fagleder for 5.-7.trinn på skolen vår og sa at jeg var interessert i å være en ressurs i undervisning i kildekritikk og informasjonssøk. Han var positiv til dette og foreslo hvilke lærere jeg kunne ta kontakt med. Jeg hadde allerede bestemt meg for hvilke lærere jeg ville kontakte, dette var lærere som jeg tenkte ville være positive til et slikt samarbeid. Lærerne satte pris på initiativet og ønsket et samarbeid med meg, vi avtalte å starte til høsten. Denne våren skrev jeg også på fordypningsoppgave i Skolebibliotekkunnskap ved Universitetet i Agder, så jeg var veldig motivert for å begynne å jobbe med dette.

Etter sommerferien var vi i gang med planlegging. Jeg hadde noen uker på meg til lage undervisningsopplegg som kunne knyttes til emnene som elevene skulle jobbe med. Elevene på 6.trinn skulle jobbe med islam, og elevene på 7.trinn skulle skrive en artikkel om et dyr i havet. Informasjonen skulle elevene lette etter og finne selv. Siden det er viktig at undervisningen knyttes til et prosjekt elevene holder på med, skulle denne undervisningen foregå «just in time», og ikke «just in case» (Hoel, Rafste & Sætre, 2008).

Vi gjennomførte først en skoletime med undervisning i kildekritikk knyttet til temaet elevene skulle jobbe med. Målet for timene var at elevene skulle vite hva kilder og kildekritikk er, og kunne bruke rammeverket TONE. Vi var også innom opphavsrett og falske nyheter. Ikke alle elevene visste at det ikke er lov å kopiere hvilket som helst bilde man finner på nettet, og bruke det som man vil. Rammeverket TONE er nyttig og oversiktlig å bruke for elevene når de skal vurdere informasjon de finner i trykte eller digitale kilder.  Vi lot en plakat med rammeverket TONE, og hva nøkkelordene betyr, henge sentralt i klasserommene. Slik var det lett for elevene å bruke det i arbeidet sitt. På slutten av denne timen fikk elevene jobbe med oppgaver hvor de skulle vurdere noen oppgitte kilder. Noen valgte å se på den falske siden «Dog island». Det var interessant å gå rundt og høre hva elevene snakket om, noen lo og fortalte hverandre om den lite troverdige informasjonen som fantes på denne siden. De reflekterte sammen, og fikk øve seg i å undersøke om kildene kunne stoles på, og om man kunne finne ut hvem som hadde skrevet innholdet. Elevene sjekket om nettsider var oppdatert i det siste, og om det fantes lenker som virket. De sjekket også om nettsider de undersøkte hadde kontaktperson.

Uka etter gjennomførte vi en undervisningstime i informasjonssøk på internett, også dette knyttet til temaet de jobbet med. Målet for denne timen var at elevene skulle kunne søke på smarte måter for å finne informasjonen de var ute etter. Elevene fikk se eksempler på at f.eks. ved å bruke pluss-tegnet, eller minus-tegnet kan man slippe å få flere tusen treff, men kan ende opp med noen få treff som gjør det lettere å begynne å lete etter relevant informasjon. Elevene fikk lære om Url, trefflister og at det er lurt å ha tenkt over hva man skal søke etter, før man begynner søkingen. Det var engasjerte og ivrige elever som satte i gang med oppgaver i siste del av disse timene.

Rett før vi skulle i gang med denne undervisningen, ble det i sosiale medier publisert et manipulert bilde av Greta Thunberg hvor hun satt på et tog og spiste. Utenfor togvinduet hennes stod en afrikansk gutt med en t-skjorte hvor det stod: «me so hungry». Jeg valgte å vise dette bildet til elevene. Vi reflekterte rundt det, og snakket om hvem det kunne være som legger ut slike bilder.  Elevene hadde mange fine tanker og refleksjoner. Det satte i gang tankeprosesser rundt det faktum at hvem som helst kan skrive og legge ut bilder og tekst på internett, og nettopp derfor må vi være kildekritiske.

Elever vil gjerne bruke digitale kilder i arbeidet sitt, og har kanskje overdreven tro på egne ferdigheter. De tror ofte at det er enkelt å søke og finne informasjon. Men å søke for å finne egnet informasjon hvor tekstmengde og vokabular passer eleven, og ikke minst å vurdere informasjonens innhold og troverdighet og kanskje sammenligne med en annen kilde, er ferdigheter som må læres.  Lesesvake elever vil kanskje fort finne ut at sammensatte og komplekse fagtekster er vanskelig tilgjengelig for de. Våre roller som som pedagoger og mediatorer er viktige for å lede elevene gjennom informasjonssøkeprosesser.

Jeg tenker ofte på det Carol Kuhlthau sier om at følelser er viktige i elevenes læring, og at de har sammenheng med elevenes kunnskapsutvikling (Kuhlthau, Maniotes & Caspari, 2015). Elever som lærer at stadier i læringen kan bestå av usikkerhet og frustrasjon, og som likevel jobber seg gjennom de, kan overføres til mange situasjoner i livet. En informasjonssøkeprosess handler om å kunne søke, vurdere og bruke informasjon. Det er en kompleks læringssituasjon for mange elever, spesielt elever som strever med lesing. Samarbeidet som jeg hadde med lærerne i forkant av undervisningen var viktig. Hvis vi hadde hatt mer tid kunne vi ha tenkt mer gjennom hvordan for eksempel de svakeste leserne skulle bli best mulig ivaretatt.

Lærerne opplevde i etterkant av disse timene at elevene var blitt mer bevisste i egne søk, vurdering og bruk av kilder. De opplevde at elevene kommenterte kildene som lærerne søkte opp og brukte i skoletimer. En av lærerne som var tilstede i klasserommet til 7.trinn mens undervisningen i kildekritikk foregikk, uttrykte: «Dette er noe av det viktigste vi skal lære i år, kanskje det viktigste». Det er også fint å være skolebibliotekar når rektor forteller at lærerne var fornøyde med samarbeidet og læringsutbyttet. Med tanke på nye læreplaner er det høyaktuelt for skolebibliotekarer å vise at man kan være en viktig ressurs i dette arbeidet.

 

Marit Anita Johansen er skolebibliotekar på Jappa skole i Grimstad.

Kilder:

Hoel, Trude; Elisabeth Tallaksen Rafste & Tove Pemmer Sætre (2008). Opplevelse, oppdagelse, opplysning-fagbok om skolebibliotek. Oslo: Biblioteksentralen.

Iktplan.no. Hentet fra: https://www.iktplan.no/index.php?artID=263

Kuhlthau,C.C., Maniotes, L.K. & Caspari, A.K. (2015). Guided Inquiry: Learning in the 21st century. Second Edition. Colorado: Libraries Unlimited.