Skip to main content

Humor i barnelitteratur – reisebrev fra Lund

Cecilie Cathrine Takle
Hva er egentlig god humor for barn og unge i 2022? Hva ler barn og unge av? Hva kan man absolutt ikke spøke med? Og ikke minst: Hvilke bøker kan man som bibliotekar eller skolebibliotekar anbefale barn og unge som kommer og etterlyser morsomme bøker?

Skolebibliotek.no var nylig representert på konferansen «Nordisk humor i världen» i Lund og København, arrangert av Centre for Scandinavian Studies. Temaet var altså humor, og dette ble adressert i både forelesninger med eksterne foredragsholdere, i såkalte «paper sessions», altså økter med flere muntlige presentasjoner om en gitt tematikk. Konferansens deltakere var også på en ekspedisjon til Storm P.-museet for humor og satire i København for å lære om hva som er karakteristisk for dansk humor, og hvordan denne har utvikla seg over tid.

Vi deltok blant annet på et symposium om humor i barnelitteratur, arrangert av kolleger innenfor barnelitteraturforskninga ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), der bidragsyterne presenterte problemstillinger knytta til for eksempel bruk av «rumpehumor» i Erlend Loes forfatterskap, humor i Arne Svingens bøker, humor i bøker om reproduksjon, og om grensene mellom humor og krenkelser.

Cecilie fra skolebibliotek.no bidro også med et innlegg om humor i ulike versjoner av de danske fortellingene om Buster Oregon Mortensen i en økt om barnelitteratur sammen med kolleger fra OsloMet og Universitetet i Zürich.

Konferansen hadde 60-70 deltakere som bidro med paper eller forelesning, og en del deltakere som bidro uten å presentere noe. Vi fikk ta del i mange spennende diskusjoner om humor og barnelitteratur, og har truffet mange hyggelige kolleger som også er opptatt av denne tematikken. Et av høydepunktene var å høre Karin Nykvist i samtale med bildebokskaperne Eva Lindström (årets ALMA-prisvinner!) og Lena Frölander-Ulf om hvordan humor oppstår i- og mellom bilder og verbaltekst. Vi har hatt fine og lærerike dager i den vakre universitetsbyen Lund, og vender tilbake til UiA og Skolebibliotek.no med ny kunnskap om humor, og forsterka interesse for humorens rolle i barnelitteraturen.

Hilsen fra Siv og Cecilie