Skip to main content

Strømming av skolebibliotekkonferansen

Du kan se deler av Nordisk skolebibliotekkonferanse som arrangeres 1.-2. juni i Kristiansand, via strømming.

Programmet fra kl. 13-15.30 den 1. juni vil bli strømmet her og være tilgjengelig i to uker.

Her er programmet som du kan følge via strømming:

13.00-13.30 Tilskudd til skolebibliotek og lesestimulering. En evaluering av ordningen v/Utdanningsdirektoratet og Oxford Research
13.30-14.00 Skolebiblioteksatsing på kommunenivå:

·       Skolebibliotek-standard for Osloskolen

·       Tiltaksplanen Bedre sammen om lesing, Lindesnes kommune

Presentasjon av planene: Cathrine Bergan (Oslo) og Even Tronstad Sagebakken (ordfører Lindesnes)

14.00-14.15 Pause
14.15-15.00 Fra plan til praksis – skolebibliotekets rolle på skolenivå:

·       Rustad skole, Oslo v/rektor Linda Stranden og skolebibliotekar Camilla Tilrem Onstad

·       Lindesnesskolen v/skolebibliotekar Line Hansen Hjellup

15.00-15.30 Skolebiblioteket og LK20

v/ Ingeborg Eidsvåg Fredwall