Skip to main content

Haugesund gjenreiser skolebibliotekene

Etter mange år med sparing i kommunen og nedprioriterte skolebibliotek har Haugesund nå skrevet en ny skolebibliotekplan. Målet er at planen skal bidra til sosial utjevning.

Haugesund kommune har i mange år måtte spare penger på grunn av dårlig kommuneøkonomi. Skolebibliotek har derfor vært et nedprioritert område. Etter et initiativ fra folkebiblioteket våknet politikerne og bestemte seg for å satse på skolebibliotek igjen. En politisk bestilling kom med et ønske om tett samarbeid mellom skole og folkebiblioteket. Målet var å utnytte ressursene på tvers av institusjonene i kommunen.

Ingrid Bie har vært med på å utvikle den nye skolebibliotekplanen for Haugesund. Foto: privat.

Ingrid Bie Helgesen er utdannet skolebibliotekar fra UiA og er nestleder ved Haugesund folkebibliotek. I samarbeid med rådgiver på avdeling skole, Elise Røher, har de utarbeidet en skolebibliotekplan som nå skal realiseres. Planen er inspirert av Skolebibliotekstandarden i Oslo. Ett av hovedmålene for skolebibliotekene er at de skal bidra til sosial utjevning og i forordet til planen er dette vektlagt:

«Det er store forskjeller når det gjelder hvilken tilgang barn har til både litteratur og ulike digitale nettressurser som lydbøker og e-bøker, spill m.m. hjemme. Et godt skolebibliotek kan derfor bidra til sosial utjevning, nettopp fordi at alle barn som går på skolen får tilgang dette.»

Planen forteller hvilket ansvar både rektor, lærer, skolebibliotekar og folkebiblioteket har. Den har også et forslag til hva skolebibliotekassistenter kan gjøre. I tillegg er det opprettet en egen skolebibliotekkoordinatorstilling i kommunen. Denne stillingen er også omtalt i planen. Kari Helgeland er nylig ansatt i den nye stillingen. Hun er pedagog og har tidligere arbeidet som skolebibliotekar i barneskoler i Bærum og Oslo. I tillegg har hun erfaring fra bibliotek på videregående skole.

Målet er at den pedagogiske bruken av skolebibliotek skal øke.

– Dette er drømmejobben for meg. Jeg er ansatt på folkebiblioteket, men jeg har tett samarbeid med skoleavdelingen i kommunen. Jeg får blant annet jobbe med kompetanseheving for skolebibliotekarene, veiledning i forhold til å lage brukervennlige bibliotek og generelt støtte skolebibliotekarene i arbeidet. I tillegg jobber jeg tett med rektorene. Vi arbeider nå sammen om å finne ut hvordan vi kan iverksette planen. Målet er at den pedagogiske bruken av skolebibliotek skal øke, forteller Kari.

Kari Helgeland mener at det er en fordel for henne å være en del av personalgruppen på folkebiblioteket. Da kan hun bygge på den kompetansen som finnes der. De har blant annet laget et system der skolebibliotekene bestiller bøker gjennom folkebiblioteket. Da får skolene bøkene tilbake, ferdig merket og klare til å settes ut i hyllene. Da sparer skolebibliotekarene mye tid som de heller kan bruke på pedagogisk arbeid rettet mot fagene og elevene. Alle skolebibliotekene skal også få selvbetjeningsmaskiner til utlån og innlevering, slik at elevene kan bruke skolebiblioteket uten heltidsbemanning. Dette kjøpes inn, settes opp og organiseres gjennom folkebibliotekets IKT-bibliotekar.

Vi har en langsiktig plan for styrking av skolebibliotekene

– Det er veldig bra at vi har en langsiktig plan for styrking av skolebibliotekene. Vi arbeider nå med nettverksbygging og skal spille hverandre gode. Sammen skal vi lage gode skolebibliotek i Haugesund kommune, sier Kari.

Kari Helgeland er også glad for at Oslo gikk foran og utarbeidet en Skolebibliotekstandard. Den har vært til stor inspirasjon i arbeidet. Hun håper mange kommuner følger etter.

Kari Helgeland er ansatt som ny skolebibliotekkoordinator i Haugesund kommune. Foto: privat.

Les den nye planen: Skolebibliotekplan_sidevis (2) (1)

Tekst: Ingeborg Eidsvåg Fredwall