Forfatter: Av Anne Berit Mauset Varen, universitetetslektor ved Universitetet i Agder