Skip to main content

Nordisk skolebibliotekkonferanse 1.-2. juni 2022 i Kristiansand

1.-2. juni arrangeres en nordisk skolebibliotekkonferanse i Kristiansand.

Bak konferansen står Utdanningsdirektoratet, Skolebibliotekarforeningen, Norsk bibliotekforening, Foreningen !les og Universitetet i Agder. Konferansen går over to dager og vil inneholde foredrag fra Sverige, Norge og Danmark. Det vil også bli erfaringsdeling fra kommuner som har mottatt utviklingsmidler til skolebibliotek fra Utdanningsdirektoratet. Målgruppa for konferansen er skolebibliotekarer, lærere og skoleledere.  Sett av datoen nå!