Skip to main content

Biblioteket som rød tråd i ny leseplan for Lindesnes

Ingeborg Eidsvåg Fredwall
Tilgang på bøker fra barna er 0-16 år er helt sentralt i den nye leseplanen for Lindesnes kommune i Agder.

Lindesnes kommune i Agder har utviklet en ny leseplan for den nye storkommunen som består av Mandal, Marnardal og gamle Lindesnes. Line Hansen Hjellup har ledet arbeidet som startet allerede i 2018.

– Jeg fikk da først ansvaret for å lede et forprosjekt der vi skulle se på satsingsområdet «Språk, lesing og skriving» i den nye storkommunen. Etter hvert ble jeg koordinator og faglig leder for arbeidet med å lage en ny leseplan for kommunen, forteller Line.

Leseplanen som har tittelen «Bedre sammen om lesing» omfatter aldersgruppen 0-16 år. Bibliotek er gjennomgående i hele planen, og det starter allerede på helsestasjonen. Alle helsestasjonene i kommunen er nå utstyrt med et bibliotek, og foreldre kan låne med seg bøker fra helsestasjonen. Barnehagene har også bibliotek.

– Leseengasjement er et overordnet mål i planen, og da er tilgang på bøker viktig. Vi har også en satsing på å utvikle skolebibliotek i toppklasse som vi kaller det. Vi har derfor utviklet mål for skolebibliotekene. Det handler om hvor mange timer en skolebibliotekar skal ha i uka, og hvor stort budsjett skolen skal ha til innkjøp av bøker. I tillegg har vi utviklet en funksjonsbeskrivelse for skolebibliotekaren, sier Line.

Line Hansen Hjellup arbeider nå i en 70 prosent stilling i kommunen hvor hun har ansvaret for å implementere planen. Hun driver en rekke nettverk for ansatte på helsestasjonene og i barnehage og skole. I tillegg er hun fast med på rektormøtene i kommunen. Planen er politisk vedtatt, og hun opplever at den blir møtt med begeistring.

Hele leseplanen finner du her.Kommunale planar for skulebibliotek