Skip to main content

Vil synliggjøre skolebiblioteket som pedagogisk arena

Ingeborg Eidsvåg Fredwall
Viken fylke har fått ny utviklingsplan for skolebibliotekene. Den nye planen ble lansert i februar i år. Skolebibliotek.no har tatt en prat med Åsne Hestnes som har ledet arbeidet med planen i Viken.  

Det overordnede målet med utviklingsplanen er å synliggjøre skolebiblioteket som pedagogisk arena og utvikle skolebibliotekarrollen. Planen er delt inn i fire utviklingsområder. Det er:

 

Møteplass og læringsarena

Skolebibliotekaren i profesjonsfellesskapet

Lesing åpner dører

Kildekritikk og kildetillit

 

At lesing og kildekritikk berøres i to av hovedområdene, kan virke selvsagt, men planen synliggjør hvordan samfunnsutviklingen har forsterket behovet for satsing på lesing og på elevenes evne til å finne fram til kilder man kan ha tillit til.

– Vi ønsket å legge vekt på at skolebiblioteket skulle få en tydelig pedagogisk funksjon. Derfor har vi et eget område som heter Skolebibliotekaren i profesjonsfellesskapet. Det er det mest essensielle for at de andre utviklingsområdene i planen skal lykkes, forteller Åsne.

Åsne Hestnes er skolebibliotekar ved Nadderud videregående skole.

Planen har mål under hvert av utviklingsområdene, og under utviklingsområdet «Skolebibliotekaren i profesjonsfellesskapet» finner vi målet «Skolebibliotekaren deltar i skolens profesjonsfellesskap og arbeider for å fremme elevenes læringsutbytte». Her finner vi den lille setningen: «Skolebibliotekaren har en pedagogisk leder».

– Dette er en nøkkelsetning i planen. Mange skolebibliotekarer inngår som en del av elevtjenesten eller under kontorlederen, mens på andre skoler har skolebibliotekaren en pedagogisk leder. Det finnes også eksempler på at bibliotekar inngår i ledergruppa på skolen. Spennet er med andre ord stort. Vi ønsket derfor å lage en felles plan som synliggjorde at målet var at skolebibliotekaren skulle være en del av det pedagogiske teamet på skolen, mener Åsne.

Under arbeidet med planen har kompetanseavdelingen for skoleutvikling i fylket deltatt. På den måten var det lettere for arbeidsgruppa å komme i kontakt med rektorene. Vi deltok på rektormøter og diskuterte planen med rektorene i fylket. Skolebiblioteket er svakt forankret i læreplanen for skolen. Planen er derfor viktig for skolene.

– Det ble tidlig klart at det var de fire hovedområdene vi ønsket å utvikle. Vi har også lagt vekt på at det ikke skulle være for mye tekst i planen. I tillegg til utviklingsplanen ville vi lage en verktøykasse. Det er derfor tatt med eksempler på undervisningsopplegg og konkretiseringer under alle områder, forteller Åsne.

I verktøykassen for hvert område finner du mange gode tips og ideer til hvordan du kan utvikle skolebiblioteket. Du finner også litteraturtips på hvert område. Planen har både en faglig forankring og en konkretisering av hvordan en kan jobbe.

– Mange skolebibliotekarer sier de er glade for planen. «Nå har jeg noe å gå til min leder med», forteller mange. Planen er et verktøy for å synliggjøre mulighetene ved et skolebibliotek, avslutter Åsne.

I Viken er det 58 videregående skoler.

Les den nye utviklingsplanen til Viken her.