Skip to main content

Utdanningsdirektoratet lyser ut midler til skolebibliotek

Skoleeier kan igjen søke midler for å utvikle skolebibliotekene i kommunen.

Midlene skal styrke skolebibliotekenes arbeid med lesestimulering og bidra til at skolebibliotekene:

  • sprer leseglede til alle elevgrupper og i alle fag
  • øker lærernes kompetanse i pedagogisk bruk av skolebiblioteket
  • brukes systematisk i opplæringen som en integrert og varig del av skolens pedagogiske virksomhet
  • er en inkluderende arena, som tar hensyn til barn og unges ulike forutsetninger og behov

Fristen for å søke er 17. mars 2023. Rammen for tilskuddet er denne gang 25 millioner kroner.

Les mer om tilskuddet på Udir sine nettsider her.