Skip to main content

Informasjonskompetanse i Kunnskapsløftet (LK06)

Her finner du en oversikt over kompetansemålene i Kunnskapsløftet (LK06) som er relevante med tanke på den utvidede definisjonen av informasjonskompetanse (dette er en forenklet versjon av Kompetansetrappa fra nettstedet Informasjonskompetanse.no). For hvert spenn er det forslag til konkretiseringer av kompetansemålene. Disse er delt inn i følgende kategorier som beskriver innholdet i begrepet informasjonskompetanse: Undre og spørre, Vurdere og velge, Lese for å forstå og Skape og dele. Arbeidet med å utvikle elevenes informasjonskompetanse er fagovergripende, men eksemplene på kompetansemålene er her hentet fra fagene norsk, naturfag og samfunnsfag. 

Kompetansemål for norsk etter vg1

Kompetansemål for norsk etter vg2

Kompetansemål for norsk etter vg3

Kompetansemål for norsk etter vg3 yrkesfaglig utdanningsprogram

Forslag til konkretiseringer av læreplanens kompetansemål