Skip to main content

Sparker i gang Idrettens lesedag

Idrettens lesedag arrangeres torsdag 6. juni 2024. Dagen skal formidle litteratur med vekt på idrett, fremheve rollemodeller og skape aktivitet og litterære møter mellom unge lesere, utøvere og forfattere.

Litteratur, aktivitet og forbilder
Foreningen !les har tidligere gjennomført formidlingsprosjekter som kombinerer Idrett og lesing. 6/6/2024 er det avspark for Idrettens lesedag. Dette blir en dag med lesing, formidling, aktiviteter og synlige forbilder. I første omgang er målet å gjennomføre Idrettens lesedag på skoler, men det er en ambisjon om at det blir en årlig dag med høyt aktivitetsnivå på både skoler, bibliotek, litteraturhus, bokhandlere, klubbhus og arbeidsplasser.

– Idrett og lesing er en god kombinasjon som Foreningen !les har erfaring med gjennom ulike prosjekter. Med Idrettens lesedag ønsker vi å skape sosiale fellesskap, formidle litteratur og utvikle aktivitetsforslag som kan brukes på skoler, bibliotek og andre arenaer, sier Ole Ivar Burås Storø i Foreningen !les.

– Lesende forbilder er viktige for å inspirere barn og unge til å lese. Idrettsutøvere kan være gode rollemodeller. Vi vil derfor bruke Idrettens lesedag til å synliggjøre utøvere som snakker om konsentrasjon, forestillingsevne og mestringsfølelse. Stikkord som er viktige for både idrett og lesing, legger han til.

Idrettens lesedag på foreningenles.no

– Som oppvarming til selve dagen 6. juni, arrangerer vi en konkurranse som hele grunnskolen og videregående skole kan delta på. Konkurransen er å sende inn et lagbilde av klassen eller klassens heiarop. Sistnevnte kan være tekst, lyd eller film. Vi kommer til å plukke ut vinnere som får forfatterbesøk i forbindelse med Idrettens lesedag, sier Storø.

Les mer om konkurransen her

Fotball, skating, lesing og skriving
Forfatter Michael Stilson, som i 2019 vant Uprisen – årets ungdomsbok for debuten, Bare spille ball, er opptatt av fordelene idrettsutøvere kan ha av å lese. Dette er et tema den tidligere fotballspilleren har engasjert seg mye i.

– Det er mange egenskaper som inngår i det å utvikle seg som idrettsutøver. Ikke bare teknikk, taktikk og fysikk, men også konsentrasjon, restitusjon, sosiale egenskaper, språk og evnen til å tenke. Dette er sentralt i de fleste idretter, og jeg er ikke tvil om at lesing er én måte å utvikle disse egenskapene på. Ved å lese styrker man evnen til å stenge ute verden og la seg oppsluke. På idrettsbanen er nettopp denne evnen til å være til stede her og nå avgjørende, sier Stilson.

Sammen med Eldrid Johansen, har Steffen R. M. Sørum skrevet serien Girlskate. I samarbeid med lokale skateklubber har forfatterne gjennom bøkene lagt opp til å kombinere lesing og aktivitet.

– Først er det lesestund, deretter skating, før vi til slutt samles for å snakke om opplevelsene. Det er alltid fascinerende å se hvordan hovedkarakteren i bøkene, Molly, sin kamp for å mestre skatingen lest opp som litterær tekst, får en større og dypere gjenklang når barna selv får teste skatingen etterpå, sier han.

Forfatteren og skateren, som til daglig er fagleder for forfatterutdanningen på bachelornivå ved Norsk barnebokinstitutt, ser tydelig en overføringsverdi mellom skating, lesing og skriving.

– Å kjøre skateboard krever en sterk indre motivasjon. Det er ingen trenere eller treningstider, men noe du må ville selv. Mye av tiden handler om å forsøke og feile, du lærer at veien til triks for eksempel er gjennom «babysteps», og slik er det med lesing og skriving også. Som skating handler det om å sette seg små, kortsiktige mål for å oppnå de langsiktige gledene. Lese- og skrivelyst kan ikke bare være eksternt motivert, du må finne tid og lyst selv, sier Sørum.

Foreningen !les oppfordrer alle til å markere Idrettens lesedag 6/6/2024. Legg gjerne ut et bilde eller film i sosiale medier under #idrettenslesedag.

Kontakt:
Ole Ivar Burås Storø
Foreningen !les
Epost: ole@foreningenles.no
Tlf.: 480 03 448