Skip to main content

Søknadsfrist for å søke midler til skolebibliotek forlenges til 3. april

Utdanningsdirektoratet utsetter fristen for å søke midler til utvikling av skolebibliotek til 3. april. Dette er på grunn av den […]

Utdanningsdirektoratet utsetter fristen for å søke midler til utvikling av skolebibliotek til 3. april. Dette er på grunn av den krevende situasjonen med koronaviruset. Les mer på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Målet med tilskuddet er:

Tilskuddet skal bidra til at skolebibliotekene

  • blir en arena for leseglede for alle elevgrupper og i alle fag
  • brukes systematisk i opplæringen, og bidrar til å nå målene i læreplanverket
  • legger til rette for lesing og vurdering av trykte og digitale tekster og sammensatte tekster
  • er en integrert og varig del av skolens pedagogiske virksomhet
  • er en inkluderende arena, som tar hensyn til barn og unges ulike forutsetninger og behov
  • er innovative og fremtidsrettede