Skip to main content

Søk om tilskudd til skolebibliotek

Utdanningsdirektoratet lyser ut midler til utvikling av skolebibliotek. Søknadsfristen er 27. mars.

Det er skoleeier som må søke om tilskudd, og midlene skal gå til personalressurser eller utvikling av kompetanse. Et av kravene for å søke er at kommunene må ha en gjeldende plan for bruk av skolebibliotek som en del av opplæringen. Her finner du flere eksempler på kommunale planer for skolebibliotek.

Tilskuddet skal bidra til at skolebibliotekene

  • blir en arena for leseglede for alle elevgrupper og i alle fag
  • brukes systematisk i opplæringen, og bidrar til å nå målene i læreplanverket
  • legger til rette for lesing og vurdering av trykte og digitale tekster og sammensatte tekster
  • er en integrert og varig del av skolens pedagogiske virksomhet
  • er en inkluderende arena, som tar hensyn til barn og unges ulike forutsetninger og behov
  • er innovative og fremtidsrettede

I tillegg ønsker vi å øke lærernes kompetanse i pedagogisk bruk av skolebiblioteket og styrke samarbeidet mellom skolebibliotekene og folkebibliotekene.

 

Du kan lese mer om tilskuddet på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.