Skip to main content

Ny bok løfter fram skolebibliotekets rolle for like muligheter til god leseforståelse

Ingeborg Eidsvåg Fredwall
«Et mål må uansett være å gi alle barn og unge, uavhengig av sosioøkonomisk status og kjønn, like god tilgang til lesestoff og hjelp til å finne fram til tekster som engasjerer dem. Gode skolebibliotek kan bidra positivt i dette arbeidet», skriver Astrid Roe i den nye boka.

Nylig kom boka Like muligheter til god leseforståelse? ut. Leseforskere har sett på resultatene fra PISA 2018 og setter dette i sammenheng med aktuell forskning om lesing og andre skoleundersøkelser. I kapittel 5 i boka, skriver Astrid Roe om elevenes lesevaner og holdninger til lesing. Fra 2000 til 2018 har elevenes lesevaner endret seg, og det er færre elever som leser på fritiden i dag enn for 20 år siden. Roe peker på at det er en klar sammenheng mellom fritidslesing og økt leseforståelse. Hun løfter fram skolebibliotekets rolle i arbeidet for å gi elevene like muligheter til god leseforståelse: «Et mål må uansett være å gi alle barn og unge, uavhengig av sosioøkonomisk status og kjønn, like god tilgang til lesestoff og hjelp til å finne fram til tekster som engasjerer dem. Gode skolebibliotek kan bidra positivt i dette arbeidet.» (s. 131) Boka kan leses gratis på nett.

Det er også laget en podkast om boka med tittelen «Lesing er en portvokter inn i voksenlivet».