• Forsiden
  • Aktuelt
  • Nyheter
  • Ny bok løfter fram skolebibliotekets rolle for like muligheter til god leseforståelse

Ny bok løfter fram skolebibliotekets rolle for like muligheter til god leseforståelse

Ingeborg Eidsvåg Fredwall
«Et mål må uansett være å gi alle barn og unge, uavhengig av sosioøkonomisk status og kjønn, like god tilgang til lesestoff og hjelp til å finne fram til tekster som engasjerer dem. Gode skolebibliotek kan bidra positivt i dette arbeidet», skriver Astrid Roe i den nye boka.

Nylig kom boka Like muligheter til god leseforståelse? ut. Leseforskere har sett på resultatene fra PISA 2018 og setter dette i sammenheng med aktuell forskning om lesing og andre skoleundersøkelser. I kapittel 5 i boka, skriver Astrid Roe om elevenes lesevaner og holdninger til lesing. Fra 2000 til 2018 har elevenes lesevaner endret seg, og det er færre elever som leser på fritiden i dag enn for 20 år siden. Roe peker på at det er en klar sammenheng mellom fritidslesing og økt leseforståelse. Hun løfter fram skolebibliotekets rolle i arbeidet for å gi elevene like muligheter til god leseforståelse: «Et mål må uansett være å gi alle barn og unge, uavhengig av sosioøkonomisk status og kjønn, like god tilgang til lesestoff og hjelp til å finne fram til tekster som engasjerer dem. Gode skolebibliotek kan bidra positivt i dette arbeidet.» (s. 131) Boka kan leses gratis på nett.

Det er også laget en podkast om boka med tittelen «Lesing er en portvokter inn i voksenlivet».