Skip to main content

Nasjonal skolebibliotekkonferanse 2024

Påmeldingen til Nasjonal skolebibliotekkonferanse 2024 har nå åpnet. Få med deg rektor og kom!

Vi ønsker igjen velkommen til Nasjonal skolebibliotekkonferanse i Kristiansand! På konferansen vil du få faglig påfyll og praktiske eksempler på hvordan du kan videreutvikle skolebiblioteket som en arena for lesing og utforsking. Målgruppa for konferansen er skolebibliotekarer, lærere, skoleledere og andre som er interessert i skolebiblioteket som pedagogisk arena.

Konferansen arrangeres på Universitetet i Agder i Kristiansand.

På denne siden finner du program og påmeldingsskjema.

Pris:

Konferanse uten middag: kr 600

Konferanse med middag: kr 1100

MELD DEG PÅ HER

Overnatting:

Dersom du ønsker å bestille overnatting, har vi holdt av rom på Clarion Ernst hotell i Kristiansand. Bruk følgende lenke og få konferansepris: Rom Universitet I Agder 23.05-24 Du må bestille rom innen 23. april for å få tilbudet.

 

Konferansen arrangeres av Universitetet i Agder, Skolebibliotekarforeningen, Norsk Bibliotekforening Skole og Foreningen !les.

 

Program

Torsdag 23. mai

Rom B1018

Kl. 11-12 Lunsj serveres i foajeen

Kl. 12 Åpning av konferansen

Kl. 12.15-13 Lommer av lesetid. Om litteraturlesing og digital frakobling ved Kari Spjeldnæs

Kl. 13.15-13.45 Årets bibliotek 2022 og 2023 er skolebibliotek – møt vinnerne David Kvamme Høvik og Elisabeth Lombnæs Jensen

Kl. 14-14.45 Elevenes lesevaner – hva sier forskningen, og hvilken rolle kan skolebibliotekene spille i elevenes leseutvikling? ved Astrid Roe

Kl. 15-15.30 Barn og unges medievaner – bør vi være bekymret? ved Niamh Ni Bhroin

15.30-16 Kildekritikk og kildetillit i møte med chatboter i skolen ved Jon Olav Sørhaug

 

Kl. 19 Konferansemiddag på Scandic Bystranda hotell

 

Fredag 24. mai

B1018

Kl. 9-9.30 Foreningen !les – Unge leser når litteraturen blir formidlet ved Troels Posselt

Kl. 9.30-10 Om å formidle litteratur gjennom lesekampanjen Sommerles ved Mari Moen Holsve

 

Parallelle sesjoner 10.15-11.15

VGS B1006:

10.15-10.45: Leselystprosjekt på videregående – hvorfor og hvordan? ved Bjarte Bakken

10.45-11.15: Arbeidet med Holbergprisen i skolen: Hva elevenes perspektiver og praksis avdekket om skolens opplæring i kildekritikk og kildehåndtering ved Anne Brit Ingholm

Grunnskole B1018:

10.15-10.45: «Leseglede på ungdomstrinnet» – et samarbeid om å skape rom for lesing i skolehverdagen ved Elise Tverrli Lervik, Elin Arnesen Moseid og Line Reichelt Føreland

10.45-11.15: Skolebibliotek som psykososial arena – eksempler fra Tøyen skole ved Marte Tovsrud Syverinsen, Cathrine Bergan og Ingeborg Eidsvåg Fredwall

Kl. 11.15-11.30 Pause

Felles

11.30-11.50: Innlegg fra Utdanningsdirektoratet om utviklingsmidler til skolebibliotekene ved Guro Karstensen

11.50-12.20 Skolebiblioteket som sosial utjevningsarena – eksempel på kommunal satsing fra Haugesund kommune ved Elise Røher og Kari Helgeland

12.20-13 Lunsj i foajeen

13-13.30 Hva skjer i Sverige med skolebibliotekene? ved Lotta Davidson-Bask og Klara Önnerfält

13.30-14 Panelsamtale om skolebibliotek – veien videre

 

Presentasjon av foredragsholdere

Kari Spjeldnæs er instituttleder ved Institutt for ledelse og innovasjon ved Høgskolen Kristiania. Hun har forsket på digitaliseringens påvirkning på litteratur og lesing, og på hva digital avkobling kan bety for lesingen. Hun har også bakgrunn fra bokbransjen.

Elisabeth Jensen Lombnæs er biblioteklærer ved Gamlebyen skole som vant prisen Årets bibliotek 2022.

David Kvamme Høvik er skolebibliotekar ved Årstad videregående skole som vant prisen Årets biblitek 2023.

Astrid Roe har tidligere vært seniorforsker ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo og har arbeidet med lesedelen i PISA og studert elevers lesevaner og holdninger til lesing. Hun har skrevet en rekke bøker og holdt en rekke foredrag om lesing.

Niamh Ni Bhroin er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Hun er medieforsker og har forsket på barn og unges skjermbruk. Hun sitter også i regjeringens skjermbrukutvalg.

Jon Olav Sørhaug er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder og har forsket på hvordan elever bruker digitale ressurser når de skriver tekster. Han har også arbeidet med ChatGPTs inntog i skolen.

Troels Posselt arbeider i Foreningen !les med litteraturformidling. Foreningen har lang erfaring med å utvikle lesekampanjer for barn og unge.

Mari Moen Holsve er barnebokforfatter og har de siste årene skrevet føljetongen til sommerleskampanjens Sommerles. Hun har også turnert rundt på skoler med Sommerles og engasjert barn og unge til å lese.

Bjarte Bakken er skolebibliotekar på Nesodden videregående skole og har tidligere arbeidet i Foreningen !les.

Anne-Brit Ingholm er skolebibliotekar på Mailand videregående skole og har vunnet lærerprisen i Holbergprisen i skolen.

Elise Tverrli Lervik er skolebibliotekar ved Høvåg skole i Lillesand.

Line R. Føreland er universitetslektor og ph.d.-stipendiat. Sammen med Elin Arnesen Moseid arbeider hun med et prosjekt på Høvåg skole for å engasjere ungdomsskoleelever til å lese litteratur.

Elin Arnesen Moseid er universitetslektor ved Universitetet i Agder og underviser i lærerutdanningen. Hun har skrevet en rekke artikler om lesing av litteratur i skolen og har lang erfaring med etterutdanning av lærere.

Guro Karstensen arbeider i Utdanningsdirektoratet i Avdeling for rammeplan barnehage og læreplan skole.

Kari Helgeland er koordinator for skolebibliotekene i Haugesund kommune. Hun har ledet satsingen som kommunen har på bibliotekene.

Elise Røher er rådgiver på avdeling Skole i Haugesund kommune. Hun har ledet satsingen som kommunen har på bibliotekene.

Lotta Davidson-Bask og Klara Önnerfält er begge skolebibliotekarer i Lund i Sverige. Sammen driver de pokasten Flödet som handler om skolebibliotek. De har skrevet en rekke bøker om skolebibliotek.