Skip to main content

Bærekraftsbiblioteket – en ressurs i arbeidet med fagfornyelsen

Bærekraftsbiblioteket består av boktips og aktiviteter knyttet til FNs bærekraftsmål.

FN-sambandet lanserer nå Bærekraftsbiblioteket med boktips og aktiviteter for de 17 bærekraftsmålene til FN. FNs bærekraftsmål er en plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene på verdensbasis innen 2030. Opplegget passer for 1.-7. trinn.

I fagfornyelsen er et av de tverrfaglige temaene Bærekraftig utvikling. Opplegget passer fint nå når skolene forbereder seg på fagfornyelsen. Her kan skolebibliotekaren finne mange gode boktips.

Bærekraftsbiblioteket er utviklet i samarbeid med Norsk barnebokinstitutt og flere andre organisasjoner.