Aktuelt om skolebiliotek

Skolebibliotekets tredje søyle – det psykososiale rommet

13.01.2021
Bloggen

Det er ingen ny tanke at skolebiblioteket både skal være et godt sted å lære og å være, men gjennom mitt arbeid med å lage en skolebibliotekstandard for Osloskolen, så jeg hvor viktig det psykososiale aspektet er. Jeg vil derfor hevde at et velfungerende skolebibliotek består av tre søyler.