Skip to main content

Verktøy for å vurdere kilder

Ingeborg Eidsvåg Fredwall
TONE – et verktøy for å vurdere kilder TONE er et verktøy en kan bruke dersom en skal vurdere en […]

TONE – et verktøy for å vurdere kilder

TONE er et verktøy en kan bruke dersom en skal vurdere en kilde. Verktøyet består av fire stikkord som til sammen skal hjelpe leseren med å stille kritiske spørsmål til kilden.

Troverdighet

Under troverdighet stiller du spørsmål som går på om forfatteren (hvis det er oppgitt), nettsiden eller utgiveren av kilden er pålitelig eller verdig tilliten.

 • Hva vet du om forfatteren?
 • Hvilken stilling, bakgrunn eller utdanning har forfatteren?
 • Er dette relevant for det som er publisert?
 • Hvor er det publisert?
 • Hvem er utgiver eller eier av nettstedet?
 • Hva er utgitt og publisert her tidligere? Er det mange skrivefeil eller andre åpenbare feil? Passer tonen i språket til temaet?

Objektivitet

Under objektivitet stiller du spørsmål som går på kildens saklighet og upartiskhet.

 • Er kilden objektiv eller subjektiv?
 • Upartisk eller partisk?
 • Balansert eller ubalansert?
 • Mange- eller flersidig eller ensidig?
 • Forsøker kilden å overbevise deg om noe eller få deg til å ta et standpunkt?
 • Er kilden sponset eller er det egentlig reklame for et produkt eller en tjeneste?
 • Hvorfor tror du kilden er publisert?
 • Hvor finner du kilden?
 • Er den for eksempel knyttet til en bestemt organisasjon, forening eller interessegruppe?

Nøyaktighet

Under nøyaktighet stiller du spørsmål som går på hvor grundig kilden er, og hvor grundig kildevurderingen til forfatter eller utgiver har vært.

 • Er kilden oppdatert?
 • Har det kommet ny informasjon i saken som er allmenn kjent?
 • Er det lenge siden publisering uten at det har kommet oppdateringer eller ny utgave?
 • Er kilden basert på fakta eller meninger og synsing?
 • Kan informasjonen du finner i kilden bekreftes andre steder?
 • Finnes det en kildeliste som du kan etterprøve?

Egnethet

Under egnethet stiller du spørsmål som går på om det er tjenlig for deg å bruke kilden og om den passer til ditt bruk.

 • Passer kilden til det du skal bruke den til?
 • Får du svar å det du trenger å vite?
 • Dekker kilden emneområdet du trenger den til?
 • Hvem er kilden skrevet for?
 • Hvem er målgruppen?
 • Er kilden på ditt nivå, eller er den for enkel eller for avansert for deg?
 • Forstår du hva kilden forteller deg?

Se film om TONE her.