Skip to main content

Gode nettsteder for opphavsrett og digital dannelse

Det finnes en rekke nettsteder som formidler informasjon om opphavsrett og digital dannelse. Vi har samlet en oversikt over ressurser som kan være til hjelp i undervisningssammenheng.

Opphavsrett

Hva har du lov til å kopiere og skanne til bruk i undervisning?

Kopinor er en organisasjon av opphavere og utgivere som forhandler og inngår avtaler om kopiering og annen bruk av åndsverk bl.a. i skoleverket, universiteter og høgskoler. Kopinor-avtalen for skole og utdanning finnes under ‘Skole’.

Hva kan deles i undervisningssammenheng?

DelRett er en veiledningstjeneste om opphavsrett og undervisning, utarbeidet i et samarbeid mellom Diku og Utdanningsdirektoratet. 

Arena for fabelaktig formidling

Fabelaktig formidling er Kopinors nettsted rettet spesielt mot lærere. Hensikten er å dele kunnskap om opphavsrett og presentere nyskapning og god formidling fra kulturliv og forskning.

Digital dannelse

Medietilsynet

Her finner du veiledninger og informasjon som gjelder aldergrenser for barn, bruk av sosiale medier og dataspill. Målet med nettstedet er å ruste barn og unge til å bli kompetente mediebrukere.

Min Feide

Min Feide gir en oversikt over hvilke tjenester (digitale læremidler, administrative systemer, digitale verktøy etc.) som i dag finnes tilgjengelig med Feide-innlogging for Skole-Norge. 

Nettvett.no

Nettvett.no gir informasjon og hjelp om bl a bruk av e-post, chat og sosiale medier, spam, virus, deling av filer på internett, nettbank, og beskyttelse mot angrep utenfra. Nettstedet er et samarbeid mellom Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Nettressurs om personvern

Utdanningsdirektoratet har utviklet en nettressurs om personvern (GDPR) som retter seg mot barnehage og grunnskolen.

Reddbara: Nettvett

Redd Barna arbeider for å skape en positiv og trygg mediehverdag for barn og unge.

Ung.no: Nettvett

Barne- ungdoms- og familiedepartementet står bak Ung.no og er det offentliges informasjonskanal der ungdom kan stille spørsmål og få svar i form av informasjon om den enkeltes rettigheter, muligheter og plikter.