Kommunale planar for skulebiblioteket

For at skulebiblioteket skal fungere som ein integrert del av skulen sitt pedagogiske arbeid, er det viktig at bruk av skulebiblioteket som læringsarena, er skrive inn i dei pedagogiske planene for skulen. Her finn du ei rekkje døme på slike planar. 

Døme på kommunale leseplanar