Skip to main content

Kommunale planar for skulebiblioteket

For at skulebiblioteket skal fungere som ein integrert del av skulen sitt pedagogiske arbeid, er det viktig at bruk av skulebiblioteket som læringsarena, er skrive inn i dei pedagogiske planene for skulen. Her finn du ei rekkje døme på slike planar. 

Døme på kommunale leseplanar