Skip to main content

Samarbeider om leselyst og informasjonskompetanse

Godt samarbeid mellom skolebibliotekar og lærere på Vågsbygd videregående resulterte i leseprosjekter og systematisk undervisning i informasjonskompetanse.

Vågsbygd videregående skole ligger i Kristiansand kommune. Skolen har 650 elever som fordeler seg på en rekke studiespesialiserende linjer og programområder som musikk, dans og drama og idrett. Skolebiblioteket ligger sentralt plassert rett innenfor hovedinngangen på skolen, tvers over kantina. Her arbeider skolebibliotekar Ida Lind Simonsen. Hun er bibliotekarutdannet og har arbeidet på biblioteket i rundt et år. Skolen har lenge hatt et velfungerende bibliotek, men den siste tiden har måten skolebibliotekaren samarbeider med resten av personalet endret seg.

– Det hele startet med at vi leste et referat fra et seksjonsledermøte der det sto at lærerne ønsket mer samarbeid med biblioteket. Da tok vi kontakt med rektor som igjen tok initiativ til et møte der bibliotekaren møtte alle seksjonslederne for de ulike fagene. Dette ble starten på et mer systematisk samarbeid mellom skolebibliotekaren og lærerne, forteller Ida.

 

Leseprosjekter i VG1

I første omgang er det nå satt i gang et leseprosjekt i norskfaget som er obligatorisk for alle elevene på VG1. Norsklærer Arne Jørgen Løvland har vært en pådriver for at samarbeidsprosjektet kom i gang. Det er til sammen åtte klasser på dette trinnet, og alle klassene er med.

– Før prosjektet satte i gang gjorde vi en undersøkelse blant alle elevene. Det viste seg at 70 prosent likte å lese. Vi spurte også om hva elevene likte å lese, og på bakgrunn av dette valgte vi ut 10-12 titler som vi anbefalte til elevene. Her var det både eldre og nyere titler. Vi presenterte blant annet De dødes tjern av André Bjerke. Og denne ble så populær at jeg måtte kjøpe inn flere eksemplarer, sier Ida begeistret.

Alle elevene hadde en måned på å lese. De kunne velge om de ville ha fysisk bok eller lydbok. Etter at de hadde lest, skulle de enten ha en muntlig presentasjon av boka, skrive leselogg eller skrive en anmeldelse. Dette varierte i den enkelte klasse. Bokanmeldelsene som ble skrevet, henger nå i biblioteket som en utstilling. Elevene kan også sende elektroniske anbefalinger som kommer opp på en skjerm på biblioteket. På denne måten sprer elevene bokanbefalingene sine.

Ideer til bokinnkjøp

I forkant av leseprosjektet hadde skolebibliotekaren en fyldig bokpresentasjon av ulike bøker som elevene kunne velge å lese. Bak en slik bokpresentasjon ligger det mye arbeid.

– Hvor henter du ideer til bokinnkjøp og litteraturanbefalinger?

– Jeg bruker forlagssidene til de store forlagshusene, også abonnerer jeg på nyhetsbrev på e-post. De fleste forlag har ordninger for dette. Da kan jeg hele tiden holde meg oppdatert på det nye som kommer. Også spør jeg om å få leseeksemplar av bøker, og det får jeg som regel alltid, smiler Ida.

Ida er også opptatt av å holde seg oppdatert på engelsk litteratur og ser at internasjonale bestselgere ofte blir oversatt til norsk. John Green sine bøker som er veldig populære, er et eksempel på dette. Hun bruker nettsteder som Goodread og Bookdepository. I tillegg bruker hun Booktube.

– Vi bibliotekarer har jo ikke så mye lesetid, men det er flere lesehester på huset her som er med og leser ny litteratur. Selv bruker jeg mye lydbøker og går som regel med propper i ørene når jeg rydder i hyllene.

 

Informasjonskompetanse

På Vågsbygd videregående har skolebibliotekar og lærer også satt i gang et systematisk arbeid for å bedre elevenes informasjonskompetanse. På VG2 får elevene undervisning i søketeknikker, og dette knyttes til særemne som de starter å arbeide med dette året.  

I VG3 er det satt i gang et prosjekt der elevene får undervisning i akademisk skriving, kildekritikk og søketeknikker knyttet til en oppgave som de skriver i norskfaget. De får undervisning i hvordan de skal henvise til kilder og her brukes Kildekompasset. Hele undervisningsopplegget er godt integrert i arbeidet med oppgaven og avsluttes med at studentene får karakter på oppgaven.

 

Ledelsens støtte viktig

Ida forteller at ledelsens støtte har vært veldig viktig.

– Vi har en rektor som vil bibliotek! Ledelsen har lagt til rette for at bibliotek, lærerstab og ledelse har møtt hverandre på midten. Norskfaget har nå startet med flere prosjekter, men vi ser at flere fag er interessert i samarbeid for eksempel religion og musikk. Godt samarbeid og det at en vil noe, kommer en langt med, tror Ida.

Tekst: Ingeborg Eidsvåg Fredwall