Skip to main content

Leselystaksjoner fra Foreningen !les

Foreningen !les er en ideell medlemsorganisasjon som ble etablert i 1997. Foreningen jobber for å fremme lesing i alle samfunnslag, og formidler litteratur til barn, ungdom og voksne. Flere av tiltakene retter seg mot skolen, og for barnetrinnet har foreningen en rekke leselystaksjoner som strekker seg fra 1. til 7. trinn. Aksjonene har egne nettsider og her får du en oversikt over de tre aksjonene som retter seg mot barnetrinnet.  

Leseskogen

Er et tiltak for elever på 1. og 2. trinn. På nettsiden leseskogen.no får barna møte et univers der skogens dyr både leser og anbefaler bøker. Målet er at barna skal ha positive og hyggelige leseopplevelser de første skoleårene. På leseskogen.no får lærere, bibliotekarer og foresatte mange tips til nyere bøker og klassikere som egner seg for høytlesning i klasserommet, på biblioteket og hjemme. Lærere vil finne tips til hvordan arbeide med litteratur i klasserommet og undervisningsopplegg knyttet til flere av bøkene som anbefales. Foreningen !les er hele tiden på utkikk etter gode høytlesingsbøker, og tar gjerne imot tips på epost les@foreningenles.no.   

Hver høst og vår kan elevene være med å utvikle en høytlesingshistorie skrevet av en kjent forfatter. Til hvert kapittel av historien kan klassene sende inn sine ideer til den videre handlingen, og forfatteren vil bruke elevens innspill til inspirasjon i skrivingen. Tiltaket legger til rette for barnas medvirkning: at barna bruker fantasien sin aktivt, skaper egne bilder og bruker det de har lest når de forestiller seg hva som kan skje videre. De siste årene har forfatterne Lars Mæhle, Neha Naveen og Tor Arve Røssland bidratt med hver sin høytlesingshistorie.

Bokslukerprisen

Er en leselystaksjon for elever på mellomtrinnet som ble arrangert for første gang i 2014. Her kan 5., 6. og 7. trinn melde seg på. Påmeldte klasser mottar antologier til elevene med utdrag fra norske skjønnlitterære bøker i aldersgruppen 10-12 år. I 2019 deltok 45 000 elever. Klassene leser og stemmer på de beste utdragene. De fem utdragene med flest stemmer blir prisens superfinalister. Fem juryklasser over hele landet får i oppdrag å lese de nominerte bøkene og kåre en vinner. Juryklassene får underveis i leseperioden besøk av motivator, som kommer med tips til hvordan juryelevene kan jobbe med kritisk lesing og begrunne sine meninger. I tillegg leser om lag 20 anmelderklasser de aller nyeste bøkene og er med på å påvirke hvilke bøker som nomineres til neste års Bokslukerpris. Anmelderklassene er knyttet opp mot skole- og folkebibliotek. De mottar leseeksemplarer av aktuelle titler og får oppfølging av prosjektleder. Prisen har eget nettsted, og bokanmeldelsene publiseres på bokslukerprisen.no. 

Tid for ti

Er ein leseaksjon for elevar på 7. trinn i norsk skule som blei etablert i 2015. Aksjonen er i samarbeid med Nynorsksenteret og ein rekkje andre nynorskaktørar. Hjartet i Tid for ti er ein antologi med utdrag frå ti nynorske bøker tilpassa målgruppa. Opplaget har auka frå 15 000 i 2016 til 25 000 i 2020. Aksjonen er frå januar til juni kvart skuleår. Ei eiga nettside er knyte til aksjonen. Her er tekstane, lydfiler, bonusspor, aktivitetar, konkurransar og ei lærarrettleiing tilgjengeleg.