Skip to main content

Kompetansepakke om skulebibliotek i Språkløyper

På nettstaden Språkløyper finn du ein kompetansepakke med tittelen «Skulebiblioteket som pedagogisk ressurs». Ressursen kan vere eit godt utgangspunkt for å drøfte korleis heile personalet kan nytte skulebiblioteket i det pedagogiske arbeidet på skulen. Her finn du filmar, oppgåver og spørsmål til diskusjon for personalgruppa på skulen.