Skip to main content

Bibliotektimen

Elever som leser på biblioteket på Spangereid skole.

Mange skoler har timeplanfestet at elevene skal ha en time på biblioteket i uka. Enkelte skoler har også en fast struktur på hvordan bibliotektimen skal være. Med god planlegging og fast struktur kan en unngå at elevene vandrer rundt og bruker hele timen på å lete etter ei bok de vil lese. Skolebibliotekar Line Hansen Hjellup sier at «Bibliotektimen er en undervisningstime på lik linje med alle andre undervisningstimer, og må derfor planlegges» (Hjellup, 2018, s. 155).

Planlegging av bibliotektimen

En god bibliotektime krever planlegging. Målet for bibliotektimen bør knyttes til det elevene arbeider med i fagene. Planlegging av bibliotektimen bør derfor skje i samarbeid mellom lærer og skolebibliotekar. Skolebibliotekaren har kunnskap om barne- og ungdomslitteratur og vil veilede elevene og drive med litteraturformidling. I tillegg har skolebibliotekaren god oversikt over samlingen på biblioteket og vil også kunne bestille inn annen litteratur til prosjektarbeid osv.

På Spangereid skole har de en fast struktur på bibliotektimen. De kaller det for «Den god bibliotektimen – en «oppskrift».

SAMLING i plenum (15 min)

  • Presentere bøker – lærer/elev presenterer og samtaler om aktuelle bøker
  • Hvis man har tid, kan man også ha:
    • Høytlesning
    • Sjangerlære
    • Forfatterlære
    • Aktivitet og mål ut fra læreplanen

LÅNETID – bør tidsbegrenses! Maks. fem minutter. Rett bok til rett elev! Elevene låner bøker til lesesiesta på skolen og hjemme.

LESETID (20 min)

Strukturen er organisert rundt tre hovedpunkter: samling, lånetid og lesetid.  Legg merke til at lånetida er den korteste. Den er satt til maks 5 minutter. Det er fordi læreren legger vekt på å presentere bøker for elevene. Men det er ikke bare læreren som presenterer bøker for elever, elevene presenterer også bøker for hverandre. På den måten slipper elevene å lete etter bøker de har lyst til å lese. De får hjelp og veiledning fra både lærere og medelever. Det utvikles med andre ord en god lesekultur, og elvene blir vant til å snakke om bøker med hverandre. Line Hansen Hjellup sier: «Når man får dreisen på bibliotektimen, vil magi oppstå!» (Hjellup, 2018, s. 159)

 

Se film fra bibliotektime på Spangereid.

Hvem har ansvaret for bibliotektimen?

På Spangereid er det læreren som har ansvaret for bibliotektimen. Hjellup skriver følgende om å gi læreren ansvaret for timen på biblioteket: «En viktig og positiv bieffekt av at læreren har ansvaret for bibliotektimen, er at skolebibliotekaren får et fagmiljø rundt seg, et miljø som er viktig for utvikling av lesekultur på skolen.» (Hjellup, 2018, s. 161)

En god bibliotektime kan den være med på å løfte arbeidet med å utvikle et godt lesemiljø på skolen og bidra til leseglede og leselyst hos den enkelte elev.

Litteratur:

Hjellup, L.H. (2018). Skolebiblioteket – læring og leseglede i grunnskolen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Tekst: Ingeborg Eidsvåg Fredwall