Leselystaksjoner fra Foreningen !les

Foreningen !les er en ideell medlemsorganisasjon som ble etablert i 1997. Foreningen jobber for å fremme lesing i alle samfunnslag, og formidler litteratur til barn, ungdom og voksne. Flere av tiltakene retter seg mot videregående skole. Aksjonene har egne nettsider med mye materiale som er nyttig for eleven, læreren og skolebibliotekaren. Her får du en oversikt over aksjonene som er for videregående skole.  

 

Rein tekst. Er en tilsvarende aksjon som tXt-aksjonen for ungdomstrinnet, men i den videregående skolen. Rein tekst startet i 2004 og er en viktig inngangsport for elever til nyere norsk og oversatt skjønnlitteratur og sakprosa. Hvert år mottar nærmere 40 000 elever en antologi med utdrag fra forskjellige typer bøker. Til aksjonen følger en egen nettside, tekstutdrag i digitale versjoner, lydfiler, lærerveiledning, konkurranser og bonusmateriell.

 

Ungdommens kritikerpris. Er en litterær pris i den videregående skolen som ble etablert i 2005. En jury av profesjonelle kritikere fra Norsk Kritikerlag nominerer åtte skjønnlitterære voksenbøker, som syv juryklasser fra hele Norge skal lese og vurdere i løpet av fire måneder. Underveis i leseperioden får klassene besøk av profesjonelle kritikere. En storjury med representanter fra juryklassene møtes i Oslo i begynnelsen av mars for å diskutere seg frem til en vinner. Uka etter arrangeres forfattermøter og utdeling i Oslo. Elevene fra juryen intervjuer selv forfatterne. Etter forfattermøtene deles prisen ut med juryklasser, nominerte forfattere, forlagsredaktører, og media til stede. Juryklassene følges tett opp av Foreningen !les, og lærerne til de juryklassene inviteres til et eget seminar i forkant av leseperioden. Til aksjonen følger en egen nettside med informasjon, nyheter og historikk.