Leselystaksjoner fra Foreningen !les

Foreningen !les er en ideell medlemsorganisasjon som ble etablert i 1997. Foreningen jobber for å fremme lesing i alle samfunnslag, og formidler litteratur til barn, ungdom og voksne. Flere av tiltakene retter seg mot skolen, og for ungdomstrinnet har foreningen en rekke leselystaksjoner. Aksjonene har egne nettsider og her får du en oversikt over de tre aksjonene som retter seg mot ungdomstrinnet.  

tXt-aksjonen

Er Norges eldste og største lesetiltak for elever på ungdomsskolen. Aksjonen startet i 1997 og har blitt en sentral del av elevenes møte med norsk og oversatt samtidslitteratur. Alle påmeldte får en egen antologi med utdrag fra nyere norske og oversatte skjønnlitterære bøker innen ulike sjangre. Over 120 000 elever er påmeldt tXt-aksjonen hvert år. Til aksjonen følger en egen nettside med informasjon, nyheter, tekstutdrag i digitale versjoner, lydfiler, lærerveiledning, konkurranser og bonusmateriell.

Faktafyk

Ble etablert i 2012 og er et sakprosamagasin for elever på ungdomsskolen. Det siste magasinet hadde et opplag på 90 000 eks, og kommer ut en gang i året. Faktafyk inneholder blant annet nyskrevne artikler, intervjuer og bokutdrag. Både ungdom og voksne (sakprosaforfattere, journalister og forskere) bidrar som skribenter. Faktafyk gir elever kjennskap til ulike sakprosatekster og motiverer til videre lesing. Magasinet er også en inngangsport til digital lesing og sammensatte tekster, og legger til rette for diskusjoner og samtale rundt tekstene i klasserommet. Til magasinet følger en egen nettside med informasjon, tekstutdrag i digitale versjoner, lydfiler, lærerveiledning, konkurranser og bonusmateriell.

NB! Faktafyk kommer ikke ut i 2020.

Uprisen – årets ungdomsbok

Er ungdoms egen kåring av den beste norske ungdomsboka utgitt inneværende år. Uprisen startet i 2007 og er et samarbeid mellom Foreningen !les, Norsk Litteraturfestival og Den kulturelle skolesekken. I Uprisen bestemmer ungdom i alle ledd. Anmelderklasser leser og skriver anmeldelser av samtlige norske ungdomsbøker. Basert på anmeldelsene nomineres fem bøker til prisen. Syv juryklasser over hele landet får i oppdrag å lese de nominerte bøkene og diskutere seg frem til en vinner. Underveis i leseperioden får juryklassene besøk av profesjonelle kritikere. En storjury med representanter fra de syv klassene møtes på Norsk Litteraturfestival i slutten av mai hvert år for å avgjøre hvem som vinner Uprisen. Prisen deles ut under festivalen med juryklasser og nominerte forfattere til stede. I løpet av festivalen får elevene også møte de nominerte forfatterne til samtale. Alle klasser som deltar følges tett opp av Foreningen !les, og lærerne til anmelder- og juryklassene inviteres til et eget seminar i forkant av leseperioden. Til aksjonen følger en egen nettside med informasjon, nyheter, bokanmeldelser og historikk.

Uprisen oversatt kan elever anmelde oversatte ungdomsbøker.