Skip to main content

Informasjonskompetanse i Kunnskapsløftet (LK06)

Her finner du en oversikt over kompetansemålene i Kunnskapsløftet (LK06) som er relevante med tanke på den utvidede definisjonen av informasjonskompetanse (dette er en forenklet versjon av Kompetansetrappa som tidligere var på skolebibliotek.no). For hvert spenn er det forslag til konkretiseringer av kompetansemålene. Disse er delt inn i følgende kategorier som beskriver innholdet i begrepet informasjonskompetanse: Undre og spørre, Vurdere og velge, Lese for å forstå og Skape og dele. Arbeidet med å utvikle elevenes informasjonskompetanse er fagovergripende, men eksemplene på kompetansemålene er her hentet fra fagene norsk, naturfag og samfunnsfag. 

Kompetansemål for norsk etter 2. trinn

Kompetansemål for naturfag etter 2. trinn

Forslag til læringsmål i informasjonskompetanse etter 2. trinn

Kompetansemål for norsk etter 4. trinn

Kompetansemål for naturfag etter 4. trinn

Forslag til læringsmål for informasjonskompetanse etter 4. trinn

Kompetansemål for norsk etter 7. trinn

Kompetansemål for samfunnsfag etter 7. trinn

Forslag til læringsmål for informasjonskompetanse etter 7. trinn