Skip to main content

Skolebiblioteket i fagfornyelsen – nytt videreutdanningstilbud for lærere

Er du lærer med ansvar for skolebiblioteket på din skole, eller ønsker du å lære mer om hvordan du kan bruke skolebiblioteket i undervisningen i arbeidet med fagfornyelsen? Universitetet i Agder tilbyr fra høsten 2020 et nett- og samlingsbasert videreutdanningstilbud for lærere i skolebibliotekkunnskap.

Studiet går over ett år. Det er én samling på høsten som går over to dager, og én samling på våren som går over to dager. I tillegg vil en måtte møte til avsluttende eksamen som blir arrangert i Kristiansand våren 2021.

Datoer for samlingene: 

10.-11 september 2020

11.-12. februar 2021

Dato for eksamen våren 2021 er ikke fastsatt.

Hva lærer du?

På studiet vil du lære mer om skolebiblioteket som en sentral aktør i realiseringen av fagfornyelsen (LK20). Du vil lære om nyere barne- og ungdomslitteratur, lesing og litteraturformidling. I fagfornyelsen skal elvene arbeide mer undersøkende og utforskende, de skal stille spørsmål, søke svar og vurdere ulike kilder. På studiet vil du lære mer om informasjonssøk, kildevurdering og kildekritikk.

Antall studiepoeng: 15

Søknadsperiode: 6. mars til 1. juni

Antall studieplasser: 25

 

Mer informasjon om studiet og hvordan du søker finner du her.

 

Dersom du har spørsmål til studiet, kan du kontakte Ingeborg Eidsvåg Fredwall.