Ny svensk offentlig utredning om å styrke skolebibliotekene

Den 19. januar 2021 la et regjeringsoppnevnt utvalg fram en offentlig utredning om skolebibliotek i Sverige med titttelen Skolbibliotek för bildning och utbildning SOU 2021:3. Utvalget er ledet av Gustav Fridolin som er lærer og tidligere utdanningsminister i Sverige. Oppdraget til utvalget var å komme med forslag til tiltak for å styrke skolebibliotekene og gi alle elever i skolen et likeverdig tilbud om skolebibliotek. Videre skulle utvalget foreslå tiltak for å øke andelen utdannede skolebibliotekarer i skolen. Den offentlige utredningen, som er på over 400 sider, tar også for seg statens rolle når det gjelder læremidler i skolen.

Utvalget mener at det er viktig at skolebiblioteket ikke ligger for langt unna elevene. Det bør være i skolens lokaler. De mener at elevenes medie- og informasjonskompetanse stimuleres daglig gjennom tilgang til skjønnlitteratur, sakprosa og digitale medier. Kontinuerlig kontakt med skolebibliotekarer er vesentlig for elevenes læring. Skolebiblioteket er også viktig for elevenes trygghet og personlige og intellektuelle utvikling.

Utvalget foreslår følgende definisjon av skolebibliotek som bør være en del av lovverket for skolen: «skolbibliotek ska vara en gemensam och ordnad resurs med ett utbud av digitala och analoga medier som ska präglas av allsidighet och kvalitet och ställas till elevernas och lärarnas förfogande. Skolbibliotekets syfte ska vara att främja elevernas läsande och medie- och informationskunnighet.»

Blant forslagene som utvalget kommer med, er følgende:

  • skolebiblioteket bør være en del av skolen
  • det bør framgå i lovverket for skolen at skolebiblioteket skal være bemannet
  • skolebibliotekaren bør har bibliotekfaglig utdanning
  • det bør opprettes en videreutdanning for lærere i skolebibliotekvirksomhet
  • det bør tydeliggjøres i læreplanen for skolen at rektor har ansvar for at det utvikles samarbeid mellom lærer og skolebibliotekar
  • det bør opprettes planer for skolebibliotek på skolene

Du kan også lytte til den svenske skolebibliotekpodkasten Flödet. Den siste utgaven handler om utredningen.