Nå kan skoleeier søke utviklingsmidler til skolebibliotek fra Utdanningsdirektoratet

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å utvikle skolebibliotek og at skolebibliotekenes arbeid med lesestimulering styrkes. Det er skoleeier som søker, og søknadsfristen er 17. mars 2021.

Dette skriver Utdanningsdirektoratet om midlene:

«Tilskuddet skal bidra til at skolebibliotekene

  • blir en arena for leseglede for alle elevgrupper og i alle fag
  • brukes systematisk i opplæringen, og bidrar til å nå målene i læreplanverket
  • legger til rette for lesing og vurdering av trykte og digitale tekster og sammensatte tekster
  • er en integrert og varig del av skolens pedagogiske virksomhet
  • er en inkluderende arena, som tar hensyn til barn og unges ulike forutsetninger og behov
  • er innovative og fremtidsrettede

I tillegg ønsker vi å øke lærernes kompetanse i pedagogisk bruk av skolebiblioteket og styrke samarbeidet mellom skolebibliotekene og folkebibliotekene.»

Les mer om utlysningen på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Universitetet i Agder tilbyr flere videreutdanninger innen skolebibliotekkunnskap. For lærere i skolen som vil øke sin kompetanse i pedagogisk bruk av skolebibliotek, kan vi anbefale emnet Skolebiblioteket i fagfornyelsen. Dette er et nett- og samlingsbasert studie som er 15 studiepoeng. Studiet starter høsten 2021, og det er mulig å søke studiet fra 1. mars.