Skip to main content

Faglitteratur om lesing og litteraturformidling

Her får du en oversikt over faglitteratur som handler om lesing og litteraturformidling.

Lesing

Bjorvand, A-M. & Tønnessen, E. S (red.) (2012): Den andre leseopplæringa. Utvikling av lesekompetanse hos barn og ungdom, 2.utg. Universitetsforlaget.

Frønes, T.S. og Narvhus, E.K. (2011). Elever på nett. Digital lesing i PISA 2009. Oslo: ILS, UiO. https://www.uv.uio.no/ils/forskning/prosjekter/pisa/publikasjoner/publikasjoner/pisa2009_elever_pa_nett_oppdatert_15_juni_2015.pdf

Gutter og lesing – lesevaner, lesetips, nye medier (2008): Stavanger: Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning. Tilgjengelig fra

http://lesesenteret.uis.no/getfile.php/Lesesenteret/B%C3%B8ker%20og%20hefter/pdf_utgaver/UIS_Gutter_og_lesing.pdf

Kverndokken, K. (red.) (2013). Gutter og lesing. Bergen: Fagbokforlaget/LNU

Kverndokken, K. (2012). 101 måter å lese leseleksa på – om lesing, lesebestillinger og tekstvalg. Bergen : Fagbokforlaget

Roe, A (2014).  Hvordan skape engasjement for lesing? I A. Roe. Lesedidaktikk – etter den første leseopplæringen. 3. utg. Oslo: Universitetsforlaget, s. 137-157.

Roe, A. & R. E. Jensen (2017.) Hva kjennetegner de svakeste elevenes lesekompetanse, lesevaner og strategikunnskap når de går ut av grunnskolen? Nordic Journal of Literacy Research, Vol. 3, 2017, s. 1–21. http://dx.doi.org/10.23865/njlr.v3.882

Skaftun, A., J.S Solheim & P.H. Uppstad (red.) (2014). Leseboka : Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet. Oslo: Cappelen Damm.

Tønnessen, E. S. (Red.). (2010). Sammensatte tekster : barns tekstpraksis. Oslo : Universitetsforlaget

 

Litteratur og litteraturformidling

Astrup, I (2014). Bokprat for ungdomsskoleelever : Unge Deichman på klassebesøk hos 9. klassinger. Bibliotekaren, 2014, Nr. 11, pp.4-8. https://www.bibforb.no/wp-content/uploads/2014/10/Bibliotekaren-2014-11.pdf

Birkeland, T., Mjør, I. & A-S. Teigland (2018). Barnelitteratur – sjangrar og teksttypar. Cappelen Damm Akademisk. 4 utg.

Kverndokken, K (red.) 101 litteraturdidaktiske grep : om å arbeide med skjønnlitteratur og sakprosa. Bergen: Fagbokforlaget

Kverndokken, K. (red.) (2018) 101 litteraturdidaktiske grep. Bergen. Fagbokforlaget/LNU
Slettan, S. (red.) (2014) Ungdomslitteratur – ei innføring. Cappelen Damm.

Stokke, R. S. & E. S. Tønnesen (red.) (2018). Møte med barnelitteratur. Introduksjon for lærere. Oslo, Universitetsforlaget

Strand, T. (2009). Litteratur i det flerkulturelle klasserommet. Mangfold, migrasjon, muligheter. Oslo: Universitetsforlaget.

Tønnessen, E. S. (red.) (2014). Jakten på fortellinger. Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier. Oslo: Universitetsforlaget.

Ørjasæter, K. & A. Skaret (red.) (2019). Litteraturformidlingens arenaer og praksiser. Oslo. Cappelen Damm akademisk

Aalstad, N. (red.) (2016.) Les meg : håndbok i litteraturformidling